Riktlinjer till sportjournalister från RF

Riktlinjer till sportjournalister från RF

Nu startar elitidrotten upp på allvar. Men allt är inte som vanligt i coronatider. Sportjournalistförbundet har haft en dialog med RF som nu presenterar sina riktlinjer för media för specialförbund och distriktsförbund. Du kan läsa om riktlinjerna här

Riktlinjer för media i allsvenskan och superettan

Riktlinjer för media i allsvenskan och superettan

Efter en väldigt annorlunda vår ska elitfotbollen igång igen. Inför premiärerna i allsvenskan och superettan har Svensk elitfotboll (Sef) i dialog med Sportjournalistförbundet arbetat fram riktlinjer för hur media, med de begränsningar och riktlinjer som finns från myndigheterna, ska arbeta på plats på arenorna. Underlaget bygger på det protokoll fotbollen tagit fram och i den …

+ Read More

Fotbollens omstart och media i coronatider

Fotbollens omstart och media i coronatider

Folkhälsomyndigheten, FHM, gav fredagen den 29 maj besked om tävlingsidrott för vuxna från den 14 juni. Vad det kommer att innebära för varje enskild idrott återstår att se och SSF för en dialog med RF för att vara behjälplig i kommande upplägg för media. För fotbollens del innebär beskedet premiär i allsvenskan och damallsvenskan. Svensk …

+ Read More

Förslag från styrelsen till årsmötet

Förslag från styrelsen till årsmötet

Samarbetet mellan Svenska sportjournalistförbundet och Svenska Spel har upphört. Detta efter initiativ från Svenska Spel, men i linje med de diskussioner som funnits inom styrelsen då samarbetet har haft moraliska utmaningar. Läs mer: Samarbetet med Svenska spel avslutas 2020 Detta innebär dock en ny situation för SSF som förlorar en stor inkomstkälla. Bortsett från de …

+ Read More

SSF:s verksamhetsberättelse 2019–2020

SSF:s verksamhetsberättelse 2019–2020

Verksamhetsåret går till historien då den rådande coronapandemin lamslagit världen och i full grad påverkat sportens verksamhet. Många av SSF:s medlemmar har prövats med inställda mästerskap samt avslutade och icke påbörjade seriespel i olika idrotter. Det har varit en svår tid för SSF:s frilansande medlemmar. Samhällssituationen har inkräktat även på styrelsens sätt att arbeta och …

+ Read More

Inbjudan till ordinarie årsmöte 2020

Inbjudan till ordinarie årsmöte 2020

Vi lever i en omtumlande vardag med utmaningar som vi aldrig kunnat förutspå. I linje med restriktioner från Folkhälsomyndigheten kommer SSF att genomföra årsmötet 2020 digitalt. Det kommer att finnas en begränsad möjlighet att delta fysiskt, men om mötet blir i Stockholm eller Göteborg avgörs närmare aktuellt datum och beslut grundar sig på rådande coronaläge …

+ Read More

Samarbetet med Svenska spel avslutas 2020

Samarbetet med Svenska spel avslutas 2020

Sedan 70-talet har Svenska sportjournalistförbundet haft ett samarbete med Svenska spel kring stipendier. Från och med i slutet av 2020 avslutas sponsorskapet. Samarbetet mellan Svenska spel och SSF har varit lyckat och flera sportjournalister har genom stipendierna fått chansen att utveckla sig inom sitt yrke. Var sak har dock sin tid och i samförstånd har …

+ Read More

Information om sporternas påverkan av coronavirusets spridning

Information om sporternas påverkan av coronavirusets spridning

Precis som samhället i stort är idrotten drabbad av coronavirusets spridning. Matcher och mästerskap ställs in eller arrangeras inför tomma läktare. Här nedan kommer vi lista information som är bra att ta del av från diverse sportevent. Texten uppdateras. För våra medlemmar innebär spridningen av viruset förändringar i den vardagliga arbetsmiljön. Du har troligen riktlinjer …

+ Read More

Lyckad AIPS-kongress i början av februari

Lyckad AIPS-kongress i början av februari

Årets AIPS-kongress genomfördes i början av februari i Budapest och Petra Thorén var på plats från SSF. Tanken med besöket var att som ny ordförande skapa sig en bild av den internationella verksamheten. Under kongressen genomfördes bland annat en viktig diskussion om ändring av AIPS statuter. En grupp utreder frågan inför kongressen 2021 med inriktning …

+ Read More

Påminnelse till fotbollsjournalister: anmälan till upptaktsträff

Påminnelse till fotbollsjournalister: anmälan till upptaktsträff

Sedan flera säsonger har SSF och Sef, Svensk elitfotboll, ett gynnsamt samarbete kring arbetsmiljön på de allsvenska arenorna samt arenorna i superettan. Det handlar om allt från viktiga insatser för att skapa en säker miljö för fotografer och journalister som arbetar på arenorna till att genom dialog öka kunskapen om medias behov. SSF är delaktig …

+ Read More