0

Verksamhetsberättelse, SKS

Klara Svensson (boxning), Maria Rydqvist (längdskidor) och Therese Alshammar (simning) idrottare som föreläste på  genusseminariet i maj.

Verksamhetsberättelse Sportjournalisternas Klubb Stockholm, Stockholm 17:e maj Hej alla! Här kommer er verksamhetsberättelse för de senaste månaderna. Efter att Sportjournalisternas Klubb Stockholm måndagen den 5:e december 2016 tog ett första steg mot en sammanslagning med Svenska Sportjournalistförbundet har fokus senaste halvåret legat… Continue Reading

0

Förslag till nya stadgar 2017

sks

Förslag till omorganisation och nya stadgar för SSF, utarbetat av styrelserna i SSF och SKS. Stockholm 28 april 2017 *** Stadgar Stadgar för Svenska Sportjournalistförbundet, SSF, stiftat 1949. §1 ÄNDAMÅL Svenska Sportjournalistförbundet är den samlade intresseorganisationen för landets sportjournalister. SSF… Continue Reading