Rapport från den nordiska kongressen

Ökat samarbete, framtidens utmaningar och mätbar journalistik. Det är några av de ämnen som diskuterades när Svenska Sportjournalistförbundet bjöd in till nordisk kongress. Vartannat år hålls en nordisk kongress, där aktuella frågor, och framtida utmaningar diskuteras. 2019 var det Sveriges… Fortsätt läsa

SSF:s verksamhetsberättelse 2018–19

Debatter, seminarier samt hyllade stipendiater och pristagare. Dessutom flera säkerhetsmöten med klubbar och förbund, och ett avslutat polisärende. Här är Svenska Sportjournalistförbundets verksamhetsberättelse 2018–19. ORGANISATION Ordförande Lisa Edwinsson, Dagens Nyheter (mandat går ut 2019) Vice ordföranden Jenny Modin, SVT (2019)… Fortsätt läsa