Mats Taxén slutar som SSF:s ordförande efter sex år: ”Jag är stolt över vad förbundet åstadkommit”

Mats Taxén slutar som SSF:s ordförande efter sex år: ”Jag är stolt över vad förbundet åstadkommit”

Efter sex år som ordförande i Svenska Sportjournalistförbundet tackar Mats Taxén för sig vid årsmötet den 24 maj. Här är hans slutord – och fem punkter att vara stolt över under åren som gått.


Mats Taxén. Foto: Bildbyrån
Mats Taxén.
Foto: Bildbyrån

Efter sex år som ordförande för SSF tackar jag för mig. När Bertil Guslén hoppade av som ordförande frågade valberedningen om jag kunde hoppa in ett år tills man hittade någon yngre. Det blev alltså lite längre.

Men det har varit roligt och jag vill tacka alla styrelseledamöter och alla medlemmar för samarbetet under åren. Vi har idag en bra styrelse, där vi delegerat arbetet inom olika områden, vilket gör ordförandejobbet möjligt att hantera.

Jag är också stolt över det som styrelsen och förbundet åstadkommit. Vid varje styrelsemöte tycker man att det går trögt och inte mycket har hänt. Men tittar man på ett par års sikt så har vi åstadkommit en hel del.

Här är några saker att vara stolta över:

• Vår motion till AIPS om förändrade kongresser.
Med ett initiativ från SSF har vi fått hela sportjournalistvärlden att diskutera bristen på pressfrihet i de länder som de senaste åren arrangerat AIPS kongresser. Det gäller Azerbajdzjan, Vitryssland, Turkiet och Qatar. Personligen tror jag att vår motion stoppade en planerad kongress i Turkmenistan, som är världens, tillsammans med Nordkorea, hårdaste diktatur.


• Vi har inkluderat kvinnorna
på ett helt annat sätt än tidigare i förbundets verksamhet. Ungefär tolv procent av SSF:s medlemmar är kvinnor. Men representationenn i SSF:s styrelse är klart större, då vi numera har tre kvinnor. Även i Stockholm finns flera kvinnor i styrelsen och klubben har en kvinnlig ordförande. Jag hoppas på en kvinna också som min efterträdare.


• Vårt samarbete med Svenska Fotbollförbundet har utvecklats de senaste åren.
Nu har vi regelbundna kontakter med både förbundet och SEF för att diskutera arbetsförhållandena på arenorna, och vid stora mästerskap. Säkerheten för medlemmarna har vuxit fram som den viktigaste frågan. Efter vår kritik mot pressläktaren på nybyggda Friends blev den ombyggd och med åtminstone en plastkätting som avgränsning.


• Vi har omvandlat ”Årets Sportjournalist i Stockholm” till ”Årets Sportjournalist i Sverige”,
vilket innebär större uppmärksamhet och prestige.


• Vi har inlett det nödvändiga arbetet med att omorganisera förbundet.
Modellen med 16 regionala klubbar fungerade när nästan alla sportjournalister arbetade på papperstidningar. Den nya medielandskapet kräver något annat. Exakt vad får den nya styrelsen arbeta vidare med. Det blir en huvuduppgift för den nya styrelsen tillsammans med säkerhetsfrågorna.MATS TAXÉN,
ordförande SSF