Styrelsen 2021-22

Styrelsen 2021-22

Ordförande
Petra Thorén, Aftonbladet (2022)

Ledamöter
Carl Sandin, Bildbyrån (2023)
Lena Sundqvist, TV4/CMore (2022)
Petter Nilsson, TT Nyhetsbyrån (2023)
Malin Henriksson, Borås Tidning (2022)
Per Sandberg, Piteå-Tidningen (2022)
Jennifer Wegerup, frilans (2023)
Jennifer Kücükaslan, Nent Group (2022)
Daniel Grefve, SVT (2023)

Suppleanter
Lasse Persson, Sveriges Radio (2022)
Mats Olsson, frilans (2022)

Styrelsens konstitution 2021–2022
Lena Sundqvist vice ordförande.
Malin Henrikson kassör.
Per Sandberg sekreterare.
Firmatecknare är ordförande Petra Thorén och kassör Malin Henrikson – var för sig.

Ytterligare fasta grupper
Petter Nilsson – medlemsansvarig.
Lena Sundqvist och Petra Thoren – Stipendieansvariga.
Petra Thorén, Carl Sandin, Petter Nilsson, Per Sandberg och Lasse
Persson – fotbollsansvariga med säkerhetsansvar.

Dessa är huvudansvariga för respektive område. Men alla i styrelsen ska kunna engagera sig och arbeta inom alla områden.

***

Kontaktuppgifter hittar du här.