GDPR

GDPR

* Styrelsen är personuppgiftsansvarig och vill ni kontakta oss mejlar ni info@sportjournalisterna.se.
* Vi behandlar våra medlemmars för- och efternamn, kön samt mejladress. Detta för att ha en överblick på vilka vi har som medlemmar och för att kunna skicka ut nyhetsbrev.
* Inga samarbetspartners får direkt information till uppgifterna för att själva använda dessa till utskick – men vi kan i samråd med samarbetspartners skicka ut information från våra kanaler.

Du som medlem har rätt att:
– få tillgång till dina personuppgifter
– få felaktiga personuppgifter rättade
– få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
– få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
– lämna in klagomål till Datainspektionen.