Så blir du medlem

Så blir du medlem

Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) är en intresseorganisation för landets professionella sportjournalister. Därför är huvudkriteriet för att kunna bli medlem att man arbetar – och försörjer sig – som sportjournalist.

Vill du bli ny medlem – kontakta SSF-styrelsen (mejladress nedan) och skriv några rader om vem du är. Vi tar upp din ansökan på nästa styrelsemöte för formellt beslut.
Enligt årsmötesbeslutet för 2019 är medlemsavgiften 300 kronor per år för aktiv medlem och 200 kronor per år för passiv medlem. Avgiften betalas via mejlavi.

Efter beslut från årsmötet den 25 augusti 2020 kommer medlemsavgiften höjas från och med år 2021. Medlemsavgift höjs till 500 kronor per år för aktiva medlemmar och AIPS-avgiften höjs till 700 kronor över två år. Medlemsavgiften för passiva medlemmar ligger kvar på 200 kronor per år.

Många stora sportredaktioner betalar medlemskapet för sina anställda. Kolla gärna hur det ser ut på just din arbetsplats.

***
Läs mer om aktivt kontra passivt medlemskap i våra stadgar. Där står även så här om medlemsansökningar:

§ 5 MEDLEMSANSÖKAN
Det är förbundsstyrelsen som väljer in medlemmar. Till medlem kan antas journalist som jobbar med sportjournalistik i sitt yrke.
Kommentar: Frågan är sedan vem som är journalist. Förbundets tolkning är att sportjournalistens syfte är att förmedla oberoende journalistik. I till exempel en fan-klubb är syftet att popularisera klubben, och arbetet på en informationsavdelning har också ett annat syfte. Därför säger SSF nej till medlemskap för de som arbetar i fan-klubbar och på informationsavdelningar.
Efter godkänt medlemskap har medlemmen rätt att söka internationellt sportpresskort, AIPS-kort. SSF fördelar korten i samarbete med AIPS, efter en erhållen kortavgift från medlemmarna.

***
För mer information, kontakta: info@sportjournalisterna.se

Efter ditt medlemsskap blivit godkänt kommer du bli tillagd på en mejllista för utskick av våra nyhetsbrev.