Minnesrummet

Minnesrummet

Ord kan ibland inte beskriva sorgen av en bortgången kollega tillräckligt, men ibland kan just att få hylla och minnas någon genom orden värma lite extra. Minnesrummet är en plats för våra medlemmar att vända sig till för att hylla sina tidigare branschkollegor som inte längre finns bland oss. Detta är en virtuell minneslund för att aldrig glömma. Vi vill lyfta fram både små och stora namn som har påverkat vår bransch i en positiv riktning på ett eller annat sätt.

Hur gör man om man vill lägga ut en text om en bortgången kollega i minnesrummet?

Här nedanför finns ett kommentarsfält där man börjar med att skriva personens namn efterföljt av valfri text. Långt eller kort spelar ingen roll – du väljer själv. Vid önskemål går det att bifoga en bild på personen och även att lägga till mediafiler. Om det till exempel finns en låt eller ett reportage som betyder extra mycket i koppling till personen går det att bifoga det i inlägget. Du kan själv välja om du vill vara anonym avsändare eller inte.

Alla inlägg som skickas in granskas innan publicering.

One Reply to “Minnesrummet”

 1. Hedersordföranden i Svenska Sportjournalistförbundet Carl-Gustaf ”Cars” Stenfeldt, Malmö, har avlidit, en knapp månad före sin 92-årsdag.

  Han föddes och växte upp i Helsingborg. Idrotten fanns i hemmet, pappa Algot var ledare i den tidens näst framgångsrikaste fotbollsförening i staden, BK Drott. Den unge Stenfeldts karriär på idrottsbanan handlade mest om friidrott, som junior representerade han IS Göta, oftast på löpningens medeldistanssträckor. På den tiden fick juniorer inte springa längre än 1 000 meter.
  Efter folkskolan utbildade han sig på det som hette handelslinjen. Han hade nämligen mycket tidigt i livet bestämt sig för att bli journalist – och det blev han. Anledningen till valet av linje var att den innehöll utbildning i att skriva maskin och att stenografera. Båda bra att kunna för den som tänkt sig arbeta på tidning.
  Den första tidning som gav honom anställning var Mellersta Skåne, med Eslöv som utgivningsort. Han vann kampen om anställningen därför att han kände till idrott, tidningen behövde den kompetensen. Han kom till Eslöv som Carl-Gustaf men åkte därifrån som Cars. Redan efter att ha skrivit sitt första referat fick han av redaktionschefen veta att han måste ha en signatur – sedan den dagen var han Cars.
  Som brukligt var på den tiden gjorde han det följande årtiondet en omfattande turné i den skånska tidningsvärlden. Helsingborgs Dagblad, Hässleholms Dagblad, Lunds Dagblad, NST/Öresundsposten, Skånes Annonsblad och Ystads Allehanda var anhalter plus den långväga ettårsutflykten till Bärgslagsposten i Köping. 1956 flyttade han till Malmö och Kvällsposten. Innan han 1961 anställdes på Expressen hann han också med några år hos Kvällspostens storebror, Sydsvenskan.
  Cars blev tidigt fackligt intressera. Därifrån var inte steget så långt till Malmö Idrottsjournalisters Klubb. Där blev han redan 1965 ordförande. När han 1993 avgick utsågs han till hedersordförande.
  1968 invaldes han som styrelseledamot i Svenska Sportjournalistförbundet och 1976 utsågs han till ordförande. En ”titel” som han snabbt omvandlade till ”president”. En post han lämnade 1993 – också i vårt förbund utsågs han till hedersordförande.
  Under Cars 25 år på ordförandeposten hände mycket i SSF. Både organisatoriskt och ekonomiskt, inte minst på stipendieområdet och i samarbetet med idrottens organisationer. Något som innebar ökat inflytande för SSF, inte minst i arenafrågor och sportjournalisternas arbetsförhållanden på dem.
  Han var också mycket aktiv i det ökade nordiska samarbetet. Därifrån vidgade han vyerna och valdes 1982 in i Europeiska Sportjournalistförbundet (Ueps). Där var han också vice ordförande i åtta år. 1989 utsågs han till vice ordförande i världsorganisationen AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive), 1993-1997 hade han posten som förste vice president och utsågs när han lämnade uppdraget till hedersledamot.
  Efter pensioneringen från Expressen åtog han sig flera uppdrag som presschef inom främst handbollen men även för EM i fotboll 1992.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.


The maximum upload file size: 96 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.