Vad vi gör

Vad vi gör

Svenska Sportjournalistförbundet är den samlade intresseorganisationen för landets sportjournalister.
SSF tillhör Internationella Sportjournalistförbundet (AIPS).

Sedan 31 maj 2017 är vi en enad, gemensam organisation – då tidigare lokala sportjournalistklubbar och deras medlemmar har gått upp i SSF.

Syftet med sammanslagningen var att bli en en starkare och tydligare röst gentemot förbund, idrottsklubbar och medlemmar. I en riktningsförändring vänder vi oss på ett tydligare sätt än tidigare mot dagens aktiva sportjournalister.

Vi jobbar bland annat med:
– säkerhets- och arbetsmiljöfrågor på arenor och vid arrangemang
– seminarieverksamhet och inspirationsträffar
– stipendieverksamhet
– att skicka unga medlemmar på så kallade Young Reporters Programme
– att utse Årets sportjournalist
– att administrera internationella sportjournalistkort, AIPS-kort

***
***

Enligt stadgarna har SSF till uppgift att:

* Tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till idrottsrörelsen, dess organisationer och tävlingsarrangörer samt idrottsanläggningar.
* Verka för kompetensutveckling bland medlemmarna. Detta sker bland annat genom att medverka och stödja vidareutbildningar samt stipendier, som ska ge förkovran och utveckling i yrket.
* Slå vakt om yrkets etiska och moraliska värden. Detta görs i första hand genom att följa Pressens samarbetsnämnds Spelregler för Press, Radio och TV.
* Höja sportjournalistikens anseende i debatten.
* Genom AIPS-kortet erbjuda medlemmarna största möjliga lättnader i arbetet, bevaka kortets rättigheter och försöka öka dessa rättigheter.
* Verka för sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna, trots kommersiell konkurrens.

Svenska sportjournalistförbundet ska inte behandla eller ta ställning till medlemmars anställningsfrågor. Vi är således inget fackförbund, utan en intresseorganisation.