Nolltolerans gällande sexuella trakasserier

Nolltolerans gällande sexuella trakasserier

Svenska Sportjournalistförbundet arbetar för att öka medvetandet kring sexuella trakasserier inom svensk sportjournalistik. Vi har regelbunden kontakt med förbund och klubbar och arbetar för att förbättra förutsättningarna ute i fältet – men även på redaktioner.

I våras arrangerade vi ett genusseminarium där vi diskuterade bevakningen av kvinnliga respektive manliga idrottare. Tillsammans med idrottsstjärnor, forskare, sportchefer och ”Genusfotografen” belystes skillnader i rapportering, tonläge och utrymme.
Sportjournalistiken är fortsatt en mansdominerad bransch vilket syns på landets redaktioner. Det finns attityder och jargonger som vi måste arbeta med, både på redaktioner och ute i idrottsrörelsen. Vi tar den här frågan på största allvar och vill uppmana alla som utsatts för sexuella trakasserier att göra arbetsgivare och oss i förbundet medvetna om det. Vi uppmanar även medlemmar att polisanmäla brott.
SSF:s styrelse