Tidigare styrelseledamot dömd för grov förskingring

Tidigare styrelseledamot dömd för grov förskingring

Den tidigare styrelseledamot i Svenska Sportjournalistförbundet, som nuvarande SSF-styrelse i enighet polisanmälde i september 2017 efter misstankar om ekonomiska oegentligheter, har via ett strafföreläggande dömts till villkorlig dom för grov förskingring och osant intygande, grovt brott.

Olovliga transaktioner mellan 2013 och 2017 har inneburit vinning för den tidigare styrelseledamoten och motsvarande skada för Svenska Sportjournalistförbundet, skriver åklagaren i sitt beslut.

Genom att godkänna ett strafföreläggande har personen erkänt brott och gått med på att betala ett skadestånd till Svenska Sportjournalistförbundet på 335 944 kronor jämte ränta enligt räntelagen paragraf 6.
Hen döms även till 80 dagsböter om 50 kronor per dag.
Strafföreläggandet ersätter åtal och rättegång och har samma verkan som en dom som inte kan överklagas.

***
Efter polisanmälan har den nya SSF-styrelsen infört nya rutiner kring ekonomi och redovisning samt tagit extern hjälp från en redovisningskonsult för att säkerställa en mer modern organisation och ett säkrare kontrollsystem.

//SSF