Vem är Årets sportjournalist 2019?

Vem är Årets sportjournalist 2019?

Nu efterlyser Svenska Sportjournalistförbundet nomineringar.

1987 utsågs för första gången Årets sportjournalist, då av Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS). 2015 breddades utmärkelsen till att gälla sportjournalister i hela Sverige, då priset blev gemensamt med Svenska Sportjournalistförbundet (SSF). Och sedan 2017, då SKS gått upp i SSF i en omorganisation, står enbart SSF bakom utmärkelsen.

Priset är sponsrat av organisationen Träffpunkt Idrott.

Nu kan du vara med och hjälpa till i juryarbetet.

SSF efterlyser nomineringar till vem, enligt paragraf 3 och 4 nedan, som 2019 ska bli Årets sportjournalist.

Pristagaren utses under ett jurymöte i november. Offentliggörandet sker i början av december.

”Att bli utsedd till branschens främsta är ett bevis för en stark yrkesprestation baserad på integritet och journalistiskt driv. När nu priset dessutom inkluderar samtliga sportjournalister i hela landet blir dess tyngd och betydelse extra kraftig”.

Lasse Granqvist, juryns ordförande

Mejla din kandidat med motivering till juryns ordförande, Lasse Granqvist: lassegpab@gmail.com

I juryn ingår även SSF:s ordförande Petra Thorén, vice ordföranden Lena Sundqvist, medlemsansvarig Petter Nilsson samt styrelseledamoten Per Sandberg.

***
KRITERIER ÅRETS SPORTJOURNALIST

§ 1 Stiftare

Priset delas ut av Svenska Sportjounalistförbundet, nedan SSF.

§ 2 Jury

Juryn utses av SSF:s styrelse. Följande grundkriterier gäller:

1) antal ledamöter ska totalt vara fem, av vilka en fungerar som ordförande
2) såväl kvinnor som män ska representeras
3) såväl skrivande journalistik, som etermedia ska representeras
4) varje ledamot äger en röst
5) ordförande röstar endast vid lika röstetal, då ordförandes röst fäller avgörandet.
Detta gäller vid varje röstning
6) ledamot får inte lägga ner sin röst
7) röstningen ska vara öppen och ske med handuppräckning
8) finalröstning ska genomföras mellan två kandidater
9) för att nå två kandidater ska juryn antingen:
a) enas om en av finalkandidaterna och rösta fram den andra
b) genomföra omgångsvisa röstningar till dess att två namn återstår
10) jurymötet ska genomföras årligen under november månad

§ 3 Mottagare

Mottagaren ska uppfylla följande grundkrav:

1) vara medlem SSF (uppdatering 2017: medlemmar i tidigare lokala sportjournalistklubbar tillhör sedan 31 maj 2017 SSF direkt)
2) vara verksam som journalist i etermedia; hit räknas också webb TV, poddar och annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i ljud och/eller bild till vilket räknas verk producerade som film, dokumentär eller faktaprogram samt kommentering av levande idrott och/eller
3) vara verksam som journalist i skriftlig form; hit räknas åtminstone, men inte endast, tidningar, bloggar, sociala medier, redigering, layout och feature samt annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i bild
4) inte fällts i Pressens Opinionsnämnd eller Granskningsnämnden för radio- och TV under det kalenderår vilket priset avser.
5) inte erhållit priset tidigare

§ 4 Kriterier

Juryn ska ta hänsyn till följande ingångsvärden:

1) mottagaren ska i sin yrkesverksamhet främjat sportjournalisternas och sportjournalistikens anseende
2) mottagaren ska genom sitt agerande i tal och/eller skrift och/eller bild markera journalistens oberoende och integritet
3) insatserna ska innehålla en dokumenterad briljans, genom avtryck i till allmänheten spriden media

§ 5 Pris

Mottagaren erhåller ett diplom med juryns motivering samt eventuellt, efter beslut av SSF, ett tillhörande penningpris.

§ 6 Ej mottaget pris

I händelse av att mottagaren inte accepterar priset ska detta meddelas. Ny pristagare utses ej.

***

TIDIGARE PRISTAGARE

1987 Åke Strömmer, Radiosporten
1988 Anders Andersö, SvD
1989 Torbjörn Petersson, DN
1990 Per-Olof Olsson, TT
1991 Claes-G Bengtsson, Expressen
1992 Bo Gentzel, TV-sporten
1993 Pia Erlandsson, TV-sporten
1994 Ulf Pettersson, Idrottsboken
1995 Anders Steinvall, DN
1996 Ken Olofsson, frilans
1997 Sune Sylvén, SvD
1998 Lars Sandlin, Aftonbladet
1999 Lennart Eriksson, frilans
2000 Jens Lind, frilans
2001 Lars Östling, Aftonbladet
2002 Jan Majlard, SvD
2003 Lars Granqvist, frilans
2004 Jens Littorin, DN
2005 Simon Bank, Aftonbladet
2006 Peter Jihde, TV-sporten
2007 Göran Zachrisson, frilans
2008 Mats Wennerholm, Aftonbladet
2009 Tommy Åström, frilans
2010 Henrik Skiöld, TT
2011 André Pops, TV-sporten
2012 Erik Niva, Aftonbladet
2013 Lisa Edwinsson, DN
2014 Johanna Frändén, frilans
2015 Olof Lundh, TV4
2016 Ola Wenström, Viasat
2017 Kristoffer Bergström, Aftonbladet
2018: Alexander Lundholm, Sveriges Radio

//SSF