Förslag från styrelsen till årsmötet

Förslag från styrelsen till årsmötet

Samarbetet mellan Svenska sportjournalistförbundet och Svenska Spel har upphört. Detta efter initiativ från Svenska Spel, men i linje med de diskussioner som funnits inom styrelsen då samarbetet har haft moraliska utmaningar.
Läs mer: Samarbetet med Svenska spel avslutas 2020
Detta innebär dock en ny situation för SSF som förlorar en stor inkomstkälla. Bortsett från de omfattande stipendierna mister förbundet även ekonomisk ersättning för administration kring arbetet med stipendier. En inkomst som varit betydelsefull för styrelsearbetet.
För att verksamheten ska kunna fortlöpa måste vi se över kostnaderna ordentligt. Styrelsen har bland annat lagt in fler digitala möten för att minska utlägg för resor, detta inleddes före coronavirusets utbrott. Vi har också en möjlighet att minska antalet ledamöter i styrelsen på sikt. Styrelsens medlemmar får ingen ersättning för sitt uppdrag, endast för utlägg för eventuella omkostnader.
För att möta den ekonomiska utmaning som väntar har styrelsen beslutat att föreslå en höjning av medlems- och AIPS-avgiften. Detta har inte skett på flera år och ligger i linje med hur det ser ut i våra nordiska grannländer. Orsaken är beskriven ovan.
Styrelsens förslag till årsmötet den 25 juni, 18.00, lyder:
•Medlemsavgift höjs till 500 kronor (tidigare 300 kronor) per år för aktiva medlemmar.
•AIPS-avgiften höjs till 700 kronor (tidigare 600 kronor) över två år.
•Medlemsavgiften för passiva medlemmar ligger kvar på 200 kronor per år.

Valberedningens förslag inför valen vid kommande SSF årsmöte är följande:
Styrelse:
Petra Thorén, Aftonbladet, ordförande, omval (2021)
Lena Sundqvist , TV4/CMore, omval , (2022)
Carl Sandin, Bildbyrån, omval (2022)
Petter Nilsson, TT Nyhetsbyrån (2021)
Mats Olsson, frilans, (2021)
Rebecca Candevi, Östgöta Correspondenten (2021)
Malin Henriksson, Borås Tidning ( 2021)
Per Sandberg, Piteå-Tidningen/ Norrmedia (2021)
Cecilia Kristoffersson, Sulkysport (2021)
Suppleanter:
Mathilda Gustafsson, Aftonbladet (2021)
Lasse Persson, Sveriges Radio (2021)
Revisorer:
Örjan Westberg (2021)
Tord Källström (2021)
Revisorssuppleant:
Mikael Brandstam (2021)