Riktlinjer för media i allsvenskan och superettan

Riktlinjer för media i allsvenskan och superettan

Efter en väldigt annorlunda vår ska elitfotbollen igång igen. Inför premiärerna i allsvenskan och superettan har Svensk elitfotboll (Sef) i dialog med Sportjournalistförbundet arbetat fram riktlinjer för hur media, med de begränsningar och riktlinjer som finns från myndigheterna, ska arbeta på plats på arenorna. Underlaget bygger på det protokoll fotbollen tagit fram och i den dialogen var vi som organisation inte med, men diskussionerna med Sef har varit täta efter det.
SSF har bland annat fört diskussioner kring prioriteringslistan för övrig media och tryckt på betydelsen av att låta så många mediarepresentanter som det går genomföra sitt arbete.
En utmaning just nu är tiden på arenan. Pressläktaren, som blir vår arbetsplats, kommer att stänga 45 minuter efter slutsignal. Vi har den frågan med oss i den fortsatta dialogen, men alla bör väga in tidsaspekten i planering av jobbet kring främst de allsvenska matcherna.
Rent praktiskt kommer det finnas olika lokala lösningar beroende på hur arenorna ser ut och hur respektive klubb hanterar det.
Underlaget är ett levande dokument.
Läs dokumentet genom att klicka här.

Har du frågor eller stöter på problem tveka inte på att höra av dig till SSF via: info@sportjournalisterna.se eller till ordförande petra.thoren@aftonbladet.se