Digitalt möte utfört med SHL-laget Djurgården

Digitalt möte utfört med SHL-laget Djurgården

Efter att flera av våra medlemmar hört av sig om att kommunikationen och bemötandet med media inte fungerat helt friktionsfritt på Djurgårdens hemmamatcher i SHL, kallade vi till ett möte. Närvarande var SHL:s Johanna Alba, Mattias Lönngren och Linus Norberg från Djurgården Hockeys kommunikationsavdelning, samt några journalister som bevakar lagets matcher på Hovet. Fån SFF var Per Sandberg representant och samordnare.

Sportjournalistförbundet har 2/12 hållit i ett digitalt möte med. Syftet har varit att diskutera arbetsmiljön för journalister i samband med Djurgårdens hemmamatcher för att reda ut vad som fungerar bra och vilka förbättringspunkter som finns.

Flera saker fungerar bra. Det finns också förbättringsområden.

Inför säsongen vidtogs flera åtgärder för att skapa ett coronasäkert arrangemang på Hovet.
På en punkt blev det fel säger Djurgården.
Klubben förstår den kritik som riktades i samband med hemmapremiären i höstas och beskriver placeringen av utrymmet för den första presskonferensen som ett misslyckande.
Efter det har åtgärder skett. Platsen för presskonferensens är flyttad och mot det framkom ingen ny kritik. Det tycks råda en samsyn om att flytten innebar ett lyft.

Övrig kritik gällde framförallt ett par punkter.
Det framkom från olika håll att det oftare på Hovet än på andra arenor tar ovanligt lång tid att få tag i spelarna som ska intervjuas efter match. Ibland långt över halvtimmen. Det kan också hända att personen som ska intervjuas aldrig kommer och att det beskedet kommer först efter en längre väntan.
Här efterlystes en ändring.
Djurgården bekräftade att det stundtals är problem med att få ut enskilda spelare till media. Ibland är det knutet till personen ifråga, ibland till exempelvis en skada. Djurgården upplever också att det är fler journalister på plats och därför ett hårdare tryck på Hovet än på många andra arenor, vilket ibland försvårar situationen.
Föreningen säger sig vara medveten om att det ibland tar lite lång tid att få tillgång till spelarna och lovar att ta till sig av kritiken och se över sina rutiner och jobba för att arbetet ska flyta på smidigare.
Djurgården hockey poängterade också möjligheten att göra längre intervjuer med spelarna, över tio minuter, i samband med träningar och uppmanar enskilda journalister som vill det att ta kontakt. Efter matcher är den typen av intervjuer svårare eftersom många oftast vill prata med samma spelare.
Det rådde samstämmighet kring att kommunikation mellan journalist och DIF hockey är en nyckelfråga. Alla parter tjänar på det och misstag undviks.

Under den här säsongen har restriktionerna medfört att inga utomstående vistats i korridoren där intervjuerna sker. Från ett par håll lyftes frågan om att den korridoren i normala fall utgör en svår miljö att göra intervjuer i. Det kan vara många som vistas på litet utrymme och rycker i spelarna av privata skäl, vilket försvårar det journalistiska arbetet på plats. DIF hockey är meddelad om saken och har den i åtanke inför den kommande säsongen.

Det här var det första mötet i en dialog som kommer att fortsätta.