SSF ställer sig bakom motion till AIPS

SSF ställer sig bakom motion till AIPS


Det blåser starka vindar inom AIPS, vårt internationella sportjournalistförbund. Kritik har lyfts från flera nationsförbund, vilket du som medlem sannolikt noterat.

Upprinnelsen var arrangemanget av AIPS Awards (som SSF för övrigt sällan uppmuntrat sina medlemmar till att söka) i Doha, Qatar, i början av sommaren.

Evenemanget blev flyttat från Italien och när ledningen för AIPS med president Gianni Merlo i spetsen sökte en ny värd landade beslutet på VM-landet. Det fanns goda skäl, har Gianni Merlo förklarat efteråt, då VM arrangeras senare i landet med flera journalister på plats. AIPS har påpekat att organisationen stått för omkostnaderna för arrangemanget.

Protesterna mot genomförandet har blivit starka, inte minst när den nominerade VG-journalisten Anders Christiansen meddelade att han och hans kollegor inte tänkte åka till Qatar för galan. Ett besked som ledde till att han ströks från topp tre då det stred mot AIPS regler.

Anders Christiansen under SSF:s besök i Norge.

Efter det meddelade det Danska sportjournalistförbundet att deras medlemmar anser att det är dags att bryta med AIPS och att beslut ska fattas i höst.

SSF har både följt och diskuterat frågan internt och med flera andra förbund, företrädesvis de nordiska. Vi står inte bakom AIPS-arrangemanget i ett land med rådande brister gällande mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, pressfrihet.

Undertecknad har i ett samtal med AIPS-presidenten också fört fram syn på frågorna.

Styrelsen har beslutat att utreda vårt AIPS-medlemskap, samtidigt som vi inte förhastar oss utan väger de långsiktiga för- och nackdelarna med medlemskapet. Vi har satt höstens kongress i 3-6 oktober i Rom som en realistisk tidpunkt för att ha ett vettigt diskussionsunderlag.

SSF har också – som ett av tio länder – ställt sig bakom en motion initierad av det nederländska förbundet. Motionen är inskickad till AIPS för behandling på kongressen. Se mer information nedan.

Det pågår vidare en diskussion mellan flera nordeuropeiska förbund om valen till såväl AIPS Europe och AIPS huvudstyrelse.

Har du frågor eller förslag mejla oss gärna!

Med den här informationen önskar vi en fin sommar och passar på att skicka en hint om höstens satsning då vi arrangerar en debatt inför VM i Qatar. Inbjudan och datum kommer!

Trevlig sommar!

Styrelsen via ordförande Petra Thorén

Länderna som skrivit under motionen:

Nederländerna

Belgien

Tyskland

Storbritannien

Sverige

Estland

Norge

Finland

Island

Scheweiz

Del av motionen:

”AIPS Europe and other AIPS members call on the AIPS Executive Board to refrain from organizing AIPS congresses and/or award events in the future in countries where there is no freedom of expression and no freedom of the press.”