Sök nu, inte sedan!

Sök nu, inte sedan!


Hösten 2022 fick jag ett stipendium från Svenska journalistförbundet för att studera tyska i Berlin. Det var plågsamt att uppleva hur mycket av den gamla skoltyskan som försvunnit, men i slutet av andra veckan började det flyta allt bättre och jag vågade mig på en muntlig framställning kring sportwashing, eller sporttvätt som vi säger på svenska.

Som så ofta när jag är på kurs tänkte jag:

Varför har jag inte utnyttjat de möjligheter som det ger att vara medlem i förbundet oftare?

Kunskap ger bättre journalistik. Därför vill vi i ledningen för Svenska sportjournalistförbundet utveckla vår utbildnings- och stipendieverksamhet. Som ett första steg utlyser vi ett stipendium för en medlem som får åka på Play the game, den idrottspolitiska konferensen, som äger rum i Norge i februari 2024. Här samlas forskare, journalister och idrottsfolk för att debattera heta ämnen inom sportens värld.

Efter många år inom sportjournalistiken vet jag hur lätt det är att välja bort sådant som inte direkt resulterar i artiklar eller tv-inslag. Det är så mycket som ska hinnas med. I Berlin putsade jag inte bara på den tyska grammatiken, jag träffade också kollegor, fick nya kontakter, inspiration och jobbuppslag. Tanken slog mig igen:

Varför gjorde jag inte det här tidigare?

Jens Littorin, ordförande SSF

Låt dig inspireras på Play the game

Svenska sportjournalistförbundet utlyser ett stipendium för en medlem till Play the game. Den idrottspolitiska konferensen äger rum i Trondheim 4–7 februari 2024.

Sport och klimatkris, sportjournalistikens roll i samhället och idrottsförbundens förmåga att skydda utövarna är några områden som kommer att utforskas och debatteras.

Play the game är ett utmärkt tillfälle för att nätverka och knyta internationella kontakter.
Läs allt om konferensen genom att klicka här!

SSF står för anmälningsavgift, boende och måltider. I stipendiet ingår även 5 000 kronor för resa och övriga kostnader.

Ansökan till info@sportjournalisterna.se

Frågor besvaras av jens.littorin@dn.se

Observera att vi måste ha din ansökan senast den 17 november!