Konstruktivt säkerhetsmöte med SvFF/SEF efter derbyincidenten

Konstruktivt säkerhetsmöte med SvFF/SEF efter derbyincidenten

Förändringar är att vänta på Tele2 Arena och särskilda skyddslösningar för fotografer kan bli aktuella.
Efter derbyincidenten på Tele2 Arena i början av september, där en fotograf fick en stol kastad i huvudet, har Svenska Sportjournalistförbundet – ihop med företrädare från Journalistförbundet, Pressfotografernas Klubb, TT Nyhetsbyrån, Bildbyrån och bildbyrån Ombrello – träffat Svenska fotbollförbundets och SEF:s Säkerhetsgrupp.

Foto: Niklas Larsson

Under ett möte i torsdags diskuterades problembild och åtgärder på ett övergripande plan, i syfte att stärka säkerheten för arbetande press på Sveriges fotbollsarenor.

Generalsekreteraren Mats Enquist deltog från SEF (Svensk Elitfotboll) och säkerhetschefen Martin Fredman samt den så kallade Säkerhetsgruppens riksombud Per Eliasson representerade Svenska fotbollförbundet.

Efter flera tidigare möten med i första hand 08-klubbarna gällde torsdagens möte en mer generell diskussion. Mötet var konstruktivt, och mynnade ut i flera konkreta åtgärder och förslag:

Förändringar på Tele2

Säkerhetsgruppen berättade att förändringar är att vänta på Tele2 Arena nästa säsong, inte bara för pressen utan totalt sett.
Hammarbys och Djurgårdens arena upplevs som otrygg av såväl reportrar som fotografer, och en rad incidenter har skett i samband med stora matcher.
Säkerhetsgruppen informerade om att klubbarna och arenaägaren ska ta fram en handlingsplan, som bland annat rör avgränsningar, placeringar av supportar och rörelseflöden.

”Skyddstak” för fotografer
Från TT Nyhetsbyrån kom ett förslag om en mobil ”skyddslösning” för fotografer, liknande taken till spelarnas avbytarbås, som ska kunna rullas in på arenorna. Fotograferna ska kunna söka skydd under dessa ”tak” under otrygga arbetsförhållanden, men ändå kunna utföra sitt jobb. Säkerhetsgruppen ska undersöka möjligheten.

Gemensamt ramverk för alla arenor
SSF önskade att Säkerhetsgruppen förtydligar säkerhetsaspekten för samtliga klubbar i allsvenskan och superettan. Arenorna är vår arbetsplats. En säker arbetsmiljö måste kunna garanteras och vid bristande säkerhet ska det finnas något slags ramverk eller princip att hänvisa till. SEF/SvFF tar denna fråga vidare.

Bättre dialog för ökad förståelse
Det finns i många klubbar en bristande förståelse för sportjournalistikens (såväl fotografers som skrivandes) arbetssituation, tillvägagångssätt och syften. Det bestämdes att Säkerhetsgruppen kommer att bjuda in representanter från pressen till det möte som inför säsongen hålls med samtliga klubbars säkerhetsansvariga.

Rapportera incidenter
Vid incidenter, hot eller otrygghet, om till exempel vakter saknas eller obehöriga rör sig i pressområden, måste vi alla hjälpas åt att rapportera detta. Bara då kan förbättringar göras, och bara då kommer detta in i SEF/SvFF:s system. Det går bra att höra av sig till arrangerande klubbs säkerhetsansvarig eller pressansvarig samt till den matchdelegat som har sin plats på pressläktaren. Ett tips är också att skriva ner händelsen.

Stickprov av presskort
För att underlätta för klubbarna kring säkerheten är det viktigt att vi journalister respekterar regler kring ackreditering och presskort. SSF tryckte på vikten av att inga obehöriga ska röra sig i pressområden. Sedan det kommit SSF till känna att falska presskort varit i omlopp har vi satt samman en lista på giltiga kort – från SJF, AIPS, arbetsgivare, PFK, Svenska Fotografers Förbund och SKS (utgående kort, utfärdas inte längre) – som via RF skickats ut till samtliga idrottsförbund.
Dessa, och endast dessa kort, gäller.
Under hösten kommer SEF/SvFF att genomföra stickprov.

Vi ber arbetsgivare som skickar praktikanter eller medarbetare som saknar presskort på matcher att i förväg utfärda intyg.

***
SSF representerades på säkerhetsmötet av ordförande Lisa Edwinsson (DN) och vice ordförande Jenny Modin (SVT).
Deltog gjorde även Nils Petter Nilsson, fotograf och ägare Ombrello, Niklas Larsson, vd Bildbyrån, Mats Schagerström, bildchef TT, Victoria da Silva, frilansrådgivare SJF, Rickard Nilsson, vice ordförande PFK Sverige samt Axel Öberg, styrelseledamot PFK Sthlm.

//SSF