Så blir du medlem

Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) är den samlade intresseorganisationen för landets professionella sportjournalister. Därför är huvudkriteriet för att kunna bli medlem att man arbetar – och försörjer sig – som sportjournalist till minst 50 procent.


Alla medlemsansökningar har tidigare gått till den lokala sportjouranlistklubben på din ort. Genom att vara medlem i en lokal klubb blir du automatiskt medlem i SSF.
I dag är många klubbar slumrande, däremot har SSF byggt upp en stark central organisation.

Bor du i Stockholm vänder du dig fortfarande till styrelsen i SKS, Sportjournalisternas klubb Stockholm, för medlemskap.

Bor du inte i Stockholm – kontakta SSF:s ordförande och/eller sekreterare (kontaktuppgifter nedan), så slussar vi dig till rätt person på din ort eller erbjuder möjligheten att bli så kallad ”individuell medlem” om lokal klubb saknas.

Vi säger nej till ungdomar, som har sportjournalistiken som en hobby vid sidan av skolarbetet, eller pensionärer, som också arbetar lite vid sidan. Pensionärer, som arbetat länge, får dock vara kvar som medlemmar.

***
För mer information, kontakta:
Lisa Edwinsson, ordförande i SSF: lisa.edwinsson@dn.se
Lars Folkesson, sekreterare i SSF: lars.folkesson@nsd.se