Så blir du medlem

Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) är en intresseorganisation för landets professionella sportjournalister. Därför är huvudkriteriet för att kunna bli medlem att man arbetar – och försörjer sig – som sportjournalist.


Alla medlemsansökningar har tidigare gått till den lokala sportjournalistklubben på din ort. Genom att vara medlem i en lokal klubb blev du automatiskt medlem i SSF.
I dag är många klubbar slumrande, däremot har SSF byggt upp en stark central organisation – och på årsmötet 2017 beslutades att samtliga medlemmar numera är medlemmar direkt i SSF.
Tidigare lokalklubbar går upp i en central organisation och samtliga medlemsansökningar görs direkt till SSF.

Vill du bli ny medlem – kontakta SSF:s ordförande och/eller kassör (kontaktuppgifter nedan) och skriv några rader om vem du är. Vi tar med oss din ansökan till nästa styrelsemöte för formellt beslut, och skickar dig information om medlemsavgift.
Enligt årsmötesbeslutet för 2017 är årsavgiften 300 kronor per år för aktiv medlem och 200 kronor per år för passiv medlem.

***
För mer information, kontakta:
Lisa Edwinsson, ordförande i SSF: lisa.edwinsson@dn.se
Lars Folkesson, kassör i SSF: lars@bildbyran.se