Så blir du medlem

Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) är en intresseorganisation för landets professionella sportjournalister. Därför är huvudkriteriet för att kunna bli medlem att man arbetar – och försörjer sig – som sportjournalist.

Vill du bli ny medlem – kontakta SSF-styrelsen (mejladress nedan) och skriv några rader om vem du är. Vi tar upp din ansökan på nästa styrelsemöte för formellt beslut.
Enligt årsmötesbeslutet för 2018 är medlemsavgiften 300 kronor per år för aktiv medlem och 200 kronor per år för passiv medlem. Avgiften betalas via mejlavi.
Många stora sportredaktioner betalar medlemskapet för sina anställda. Kolla gärna hur det ser ut på just din arbetsplats.

***
Läs mer om aktivt kontra passivt medlemskap i våra stadgar. Där står även så här om medlemsansökningar:

§ 5 MEDLEMSANSÖKAN
Det är förbundsstyrelsen som väljer in medlemmar. Till medlem kan antas journalist som jobbar med sportjournalistik i sitt yrke.
Kommentar: Frågan är sedan vem som är journalist. Förbundets tolkning är att sportjournalistens syfte är att förmedla oberoende journalistik. I till exempel en fan-klubb är syftet att popularisera klubben, och arbetet på en informationsavdelning har också ett annat syfte. Därför säger SSF nej till medlemskap för de som arbetar i fan-klubbar och på informationsavdelningar.
Efter godkänt medlemskap har medlemmen rätt att söka internationellt sportpresskort, AIPS-kort. SSF fördelar korten i samarbete med AIPS, efter en erhållen kortavgift från medlemmarna.

***
För mer information, kontakta: info@sportjournalisterna.se