Vad vi gör

Svenska Sportjournalistförbundet är den samlade intresseorganisationen för landets sportjournalister.
SSF tillhör Internationella Sportjournalistförbundet (AIPS).

SSF har till uppgift att:

* Tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till idrottsrörelsen, dess organisationer och tävlingsarrangörer samt idrottsanläggningar.
* Verka för kompetensutveckling bland medlemmarna. Detta sker bland annat genom att medverka och stödja vidareutbildningar samt stipendier, som ska ge förkovran och utveckling i yrket.
* Slå vakt om yrkets etiska och moraliska värden. Detta görs i första hand genom att följa Pressens samarbetsnämnds Spelregler för Press, Radio och TV.
* Höja sportjournalistikens anseende i debatten.
* Genom AIPS-kortet erbjuda medlemmarna största möjliga lättnader i arbetet, bevaka kortets rättigheter och försöka öka dessa rättigheter.
* Verka för sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna, trots kommersiell konkurrens.

Svenska sportjournalistförbundet ska inte behandla eller ta ställning till medlemmars anställningsfrågor. Vi är således inget fackförbund, utan en intresseorganisation.