Säkerhet och arbetsmiljö på arenorna

Säkerhet och arbetsmiljö på arenorna

Svenska Sportjournalistförbundet jobbar för en säkrare och bättre arbetsmiljö för journalister ute på fältet.
Arbetet gäller samtliga idrotter, men efter en rad allvarliga incidenter har fotbollsarenorna – inte minst i Stockholm – stått i centrum. Här är de gemensamma ramverket som gäller på Djurgårdens, Hammarbys och AIK:s herrallsvenska matcher, framtaget av SSF och klubbarna.

Säkerheten brister för pressen på flera arenor i Sverige. SSF för en dialog med flera allsvenska klubbar. Foto: Bildbyrån
Säkerheten brister för pressen på flera arenor i Sverige. SSF för en dialog med flera allsvenska klubbar.
Foto: Bildbyrån

Säsongen 2016 hamnade säkerheten för pressen i fokus efter en rad incidenter, inte minst på Tele2 Arena där en journalist misshandlades på pressläktaren under en match och flera fotografer skadades av en så kallad banger som exploderade i närhet till fotopositionerna.

I flera år hade Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) och dåvarande Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS, i dag en del av SSF) påtalat säkerhetsbrister på just Tele2 Arena.

Efter incidenterna har SSF mött Tele2-klubbarna Djurgården och Hammarby, arenaägaren och även AIK under flera konstruktiva möten. En rad gemensamma riktlinjer spikades, som fortsätter att gälla.

Detta gäller på Friends Arena och Tele2 Arena:

* Avspärrning runt pressläktaren. Ska vara av relevant höjd. Efter fjolårets möte byggdes en ”fast” avspärrning på Tele2 Arena. Det är också viktigt att avspärrningarna respekteras av journalisterna, då de finns där för att öka säkerheten.

* Personal kring pressläktaren. Minst två säkerhetspersoner ska alltid finnas tillgängliga på pressläktaren. Säkerhetspersonalen/pressvärdarna ska inta en mer aktiv och tydlig roll.

* Öronproppar för fotografer. Finns att hämta i pressentrén och i pressrummen. Klubbarna rekommenderar fotograferna att använda hörselskydd.

* Vakter på kortsidorna för fotografer. Säkerhetspersonalen ska på ett tydligare sätt vara fotografernas ögon och öron i nacken. På varje kortsida ska minst en, vid högriskmatcher två, ”kontaktpersoner” finnas för fotograferna. Kontaktpersonerna ska inta en mer aktiv och tydlig roll och ge sig till känna för fotograferna.

* Vid särskild risk för fotografer. Vid särskild risk ska kontaktpersonen vid kortsidorna delge var och en av fotograferna på plats vari den förhöjda risken ligger. Vid extra hög risk kan klubbarna uppmana fotografer att lämna sina platser.

***

Många medlemmar i SSF har upplevt den nuvarande passagen till pressläktaren på Tele2 Arena som otrygg och besvärlig. Detta fortsätter att diskuteras, liksom problemen för i första hand fotografer med parkering på Tele2 Arena.

SSF för även regelbundna säkerhetsdiskussioner med klubbarna i Göteborg och på andra håll i landet, liksom med SEF och SvFF.

Som ett led i säkerhetsarbetet vill SSF även betona vikten av att journalister, fotografer och övriga på redaktionerna följer de regler som klubbarna sätter upp för ackreditering. Dessutom vill vi betona vikten av att endast använda sig av giltiga presskort – från SJF, AIPS, arbetsgivare, PFK, SFF eller SKS (utgående kort, utfärdas inte längre).

Vid säkerhetsfrågor, problem eller synpunkter på arbetsmiljön på fotbollsarenorna i landet – eller för den delen inom andra sporter – vänd er gärna till oss i SSF-styrelsen så kan vi kontakta relevant klubb eller arrangör.

//SSF

LÄS MER:
SSF:s rekommendationer gällande pressutrymmen