AIPS-kortet

Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) tillhör Internationella Sportjournalistförbundet (AIPS).

Genom AIPS-kortet, det internationella sportjournalistpresskortet, erbjuds våra medlemmar största möjliga lättnader i arbetet. Många mästerskap eller sportarrangemang kräver i dag AIPS-kortet för ackreditering.

Som medlem i SSF kan du ansöka om AIPS-kort. Det gör du genom att klicka här.
Inte medlem i SSF? Börja med att ansöka om medlemsskap.

Vid ansökan av AIPS-kort ska beställaren sätta in en kortavgift på 600 kr på SSF:s bankgiro 5664-3380.
AIPS tar hand om din kortansökan och skickar sedan kortet vidare till vår AIPS-ansvarige, som i sin tur skickar det till dig.

Korten gäller för fasta tvåårsperioder. Glöm inte att förnya ditt kort för 2018-2019. Samma länk som ovan.

***
Har du frågor, kontakta:
Lars Folkesson, kassör i SSF
E-post: lars@bildbyran.se