Minnesrummet

Minnesrummet

Ord kan ibland inte beskriva sorgen av en bortgången kollega tillräckligt, men ibland kan just att få hylla och minnas någon genom orden värma lite extra. Minnesrummet är en plats för våra medlemmar att vända sig till för att hylla sina tidigare branschkollegor som inte längre finns bland oss. Detta är en virtuell minneslund för att aldrig glömma. Vi vill lyfta fram både små och stora namn som har påverkat vår bransch i en positiv riktning på ett eller annat sätt.

Hur gör man om man vill lägga ut en text om en bortgången kollega i minnesrummet?

Här nedanför finns ett kommentarsfält där man börjar med att skriva personens namn efterföljt av valfri text. Långt eller kort spelar ingen roll – du väljer själv. Vid önskemål går det att bifoga en bild på personen och även att lägga till mediafiler. Om det till exempel finns en låt eller ett reportage som betyder extra mycket i koppling till personen går det att bifoga det i inlägget. Du kan själv välja om du vill vara anonym avsändare eller inte.

Alla inlägg som skickas in granskas innan publicering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.


The maximum upload file size: 96 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.