Styrelsen 2017-18

På årsmötet 31 maj 2017 antog Svenska Sportjournalistförbundet nya stadgar.
I en omorganisation gick de lokala sportjournlalistklubbarna upp i en central organisation, och styrelsen utökades till elva personer och två suppleanter.
Styrelsen konstituerar sig på sitt första styrelsemöte, före midsommar.

Ordförande:
Lisa Edwinsson, DN
lisa.edwinsson@dn.se

Ledamöter:
Ulf Niklasson, GP
ulf.niklasson@gp.se

Lars Folkesson, NSD
lars.folkesson@nsd.se

Carl Sandin, Bildbyrån
carl@bildbyran.se

Nicolinn Nilsson, Expressen
nicolinn.nilsson@expressen.se

Daniel Rooth, HD
daniel.rooth@hd.se

Lena Sundqvist, TV4/CMore
lena.sundqvist@tv4.se

Jenny Modin, SVT
jenny.modin@svt.se

Frederic Pavlidis, frilans
frederic.pavlidis@gmail.com

Erik Karlsson, Aftonbladet
erik.karlsson@aftonbladet.se

Mats Olsson, frilans
mats@ksss.se

Suppleanter:
Patrik Larson, Sveriges Radio
patrik.larson@sverigesradio.se

Alexander Lundholm, Sveriges Radio
alexander.lundholm@sr.se