Rapport från den nordiska kongressen

Rapport från den nordiska kongressen

Ökat samarbete, framtidens utmaningar och mätbar journalistik. Det är några av de ämnen som diskuterades när Svenska Sportjournalistförbundet bjöd in till nordisk kongress.

Vartannat år hålls en nordisk kongress, där aktuella frågor, och framtida utmaningar diskuteras. 2019 var det Sveriges tur att arrangera kongressen som genomfördes under två dagar i maj i Stockholm.
Årets tema var ”Next generation’s sports journalism” – och deltog gjorde represenanter från Sveriges, Norges, Finlands, Danmarks och Islands sportjournalistförbund.

Under det inledande kongressmötet på Pressklubben i Stockholm gav respektive förbund en lägesrapport från sina länder.
Lisa Edwinsson berättade kort om situationen i det svenska förbundet, om förskingringen som SSF varit utsatt för, om omgörningen av förbundet samt om de problem vi står inför som exempelvis hot och våld i samband med allsvenska fotbollsmatcher.
Norges Reidar Sollie meddelade att de har en styrelse på sju personer med tre kvinnor och fyra män. Medlemsavgiften ligger på cirka 1 000 SEK. Och en av anledningarna till den höga avgiften är att förbundet fyller 100 år och att en del av medlemsavgiften ska gå till firandet av detta. I Norge har man en del problem med tillgänglighet till de aktiva – framför allt inom längdskidåkning. Man diskuterar också en hel del om rättigheter runt de norska fotbollsklubbarna.

Ny ordförande i Danmark
Danmarks nya ordförande Jimmy Bøjgaard berättade att de är sju ordinarie styrelseledamöter (en kvinna) och tre suppleanter. I den danska styrelsen sitter även Flemming Olesen som är den ende nordbon som är aktiv inom AIPS kommittéer (finans). Danskarnas stora händelse varje år är deras sportmedia-gala med fem olika priskategorier. Galan är väldigt populär och lockar närmare 100 medlemmar varje år.
Finlands Asko Tanhuanpää tog sedan vid och kunde konstatera att Finland inte har några problem med varken längdskidåkare eller fotbollsspelare. Men att det börjat bli lite stökigt i samband med matcherna mellan Helsingfors och Lahtis där det har varit en del bråk utanför arenan. Även i Finland har man en årlig sportgala och för det finska förbundet är samarbetet med den galan den största ”frågan”. Denna gala är viktig för förbundet, framför allt ekonomiskt, och den gör att förbundet har råd att hålla sig med en anställd sekreterare.
På grund av flygstrul anlände den isländska delegationen sent, men Eiríkur Stefán Ásgeirsson gav senare under Stockholmsdagarna en kort lägesrapport från sin front. Även Islands lilla förbund ska byta ordförande. Men nytt namn är ännu inte klart.


Kongressmötet hölls på Pressklubben i Stockholm, med deltagare från de nordiska länderna.

AIPS vill få in nordisk representant i styrelsen
Efter en uppdaterad lägesrapport från varje nationsförbund följde en diskussion kring Nordens engagemang i AIPS-frågor.
AIPS vil att Norden skall bli mer aktivt och önskar att vi kommer med en kandidat som är beredd att ta plats i AIPS huvudstyrelse eller Europa-styrelse.
Frågan är dock om Norden vill detta?
Något konkret svar landade vi inte i under dagarna i Stockholm, men det finns i alla fall olika vägar att gå:
* Antingen ligger vi kvar på fortsatt nivå, det vill säga att vi närvarar på AIPS-kongresser och på dessa även har nordiska möten samt bjuder in de länder vi tycker att vi har mest utbyte av och med. I dag handlar det om framför allt Nederländerna, Belgien, Frankrike och Schweiz.
* Eller så försöker vi få fram en kandidat som brinner för de internationella frågorna och verkligen försöker styra AIPS Europa och/eller stora AIPS i rätt riktning. I sådana fall måste vi också diskutera finansieringen kring personen. Finns det intresse och möjlighet att de nordiska länder kan dela på personens kostnader i form av resor och uppehälle?
Någonstans handlar det också om att ställa frågan, vad respektive land och dess medlemmar skulle få ut av detta utökade engagemang?
* Eller så drar vi oss tillbaka ännu mer och fokuserar på att utveckla våra nordiska träffar ännu mer.
 
Oavsett alternativ, så var vi överens om att en nordisk ordförandeträff varje år är lämpligt och en större nordisk samling vartannat år.

Studiebesök på Expressen och DN
Efter det inledande kongressmötet, följde en dag i framtidens tecken.
Representanterna bjöds in för en rundvisning på Expressen, där sportens tv-chef Martin Heinius berättade om den satsning kvällstidningen gjort under de senaste åren.
SPORT-Expressen har en egen tv-redaktion som bevakar mästerskap så väl som nationella matcher och evenemang. Under OS i Pyeongchang sände tidningen över 200 timmar live-tv, trots att Expressen saknade sändningsrättigheter från de olympiska spelen. Då både Norge och Island hade representanter från tv-bolag följde en diskussion om resurser och linjär- respektive webb-tv.


Studiebesök på Sport-Expressen.

Efter studiebesöket på Expressen TV fortsatte dagen på temat ”Framtidens sportjournalistik” med ännu ett besök på en tidningsredaktion, nu på DN.
Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef, höll en presentation om DN:s övergång till digitala prenumerationer.

Över hela världen tappar papperstidningar prenumeranter. 
Men Sverige och Norge ligger i framkant vad gäller digital omställning. 
Hur håller vi kvar våra läsare, i nya former? Vilken journalistik är det som lockar? Hur viktigt är det egentligen med matchrapportering? Och vilka nya tankesätt krävs på en redaktion? 
DN har på fyra år gått från 4 000 till 170
000 enbart digitala prenumeranter. 
Martin Jönsson berättade om strategier bakom utvecklingen och visade även det analyssystem där samtliga DN-arbetare kan följa antal sidvisningar, lästid, antal digitala köp och annan statistik för sina egna eller kollegors texter. 
Presentationen var uppskattad och ledde till frågor både på plats och efteråt från deltagarna. 


Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på DN, berättar om mätbar journalistik.

Diskussion om e-sport och OS-nykomlingar
Kongressen avslutades med en presentation av de färska OS-idrotterna klättring, skateboard och surfing från förbundsrepresentanterna Patrik Blom, Magnus Gyllenberg och Peter Klang. Dessutom berättade Max Horttanainen, ordförande i esport-förbundet, om deras ambitioner att bli en del av RF och därmed en erkänd idrott. 
Det hela följdes sedan upp med en paneldiskussion kring de fyra idrotternas syn på media, deras utmaningar och skillnader gentemot mer traditionella OS-idrotter. 

Nästa kongress kommer att hållas i Oslo 2021.

På den nordiska kongressen i Stockholm deltog:
Sverige: Lisa Edwinsson, Ulf Niklasson, Mats Olsson, Nicolinn Törnmalm, Erik Karlsson, Lena Sundqvist, Daniel Rooth, Carl Sandin.
Danmark: Jimmy Bøjgaard, Flemming Olesen.
Finland: Asko Tanhuanpää, Markus Karjalainen.
Island: Eiríkur Stefán Ásgeirsson, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. 
Norge: Reidar Sollie, Gunnar Grindstein.