Fotbollens omstart och media i coronatider

Fotbollens omstart och media i coronatider

Folkhälsomyndigheten, FHM, gav fredagen den 29 maj besked om tävlingsidrott för vuxna från den 14 juni.
Vad det kommer att innebära för varje enskild idrott återstår att se och SSF för en dialog med RF för att vara behjälplig i kommande upplägg för media.
För fotbollens del innebär beskedet premiär i allsvenskan och damallsvenskan. Svensk elitfotboll (Sef-klubbarna)kommer att följa riktlinjer enligt Protokoll ”Genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19”.
I dokumenten beskrivs förutsättningarna för medias representanter i samband med matcher. Media delas in i två kategorier:
1) Media för att matchen ska kunna sändas.
2) Annan media.

I dokumentet står följande:
”Med ett absolut minimalt antal av medierepresentanter så kan matcher spelas med endast sändande media. I det ideala – men ändå mycket begränsade – scenariot där även annan media kan tillåtas att närvara vid matchen, men med tydliga begränsningar om var de får befinna och röra sig. Arrangören skall vara restriktiv med vilka som kan erhålla ackreditering. Rekommendation max 2 skrivande reportrar samt 1 fotograf från samma bolag.”
Sportjournalistförbundet har inte medverkat i framtagandet av detta protokoll, men för nu en dialog med Sef:s representanter för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla journalister när elitfotbollen väl startar upp igen.

Läs Protokollet genom att klicka här!

För förbundsserierna finns det flera frågetecken gällande restriktionerna om resandet för de lag som har resor som tar längre än två timmar. Beslut i frågan förmedlas ut från varje enskilt förbund.