Info från SOK: Ackrediteringar till OS i Paris 2024

Info från SOK: Ackrediteringar till OS i Paris 2024

Ackrediteringsprocessen inför sommar-OS i Paris 26 juli – 11 augusti 2024 inleds nu. Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) behöver få in intresseanmälningar från mediebolag som vill bevaka spelen senast den 30 september 2022. Då behövs inga namn på journalister/fotografer, endast det antal medarbetare som varje mediebolag vill skicka – Press By Number.

En första fördelning av alla svenska pressackrediteringar (skrivande och foto) för Press By Number görs den 7 oktober 2022. Då vet alla mediebolag som vill åka till World Press Briefing i Paris om förutsättningarna inför mötet som pågår 18-21 oktober 2022. Under World Press Briefing görs inledande förhandlingar med Paris organisationskommitté (POCOG) och IOK:s Media Operations angående boende under OS och kontor i Main Press Center. Under WPB ges också en första bild kring vad medieföretag kan köpa/hyra av arrangören via Rate Card, som tekniska hjälpmedel och kontorsmaterial.

SOK kommer att samarbeta med SSF (Svenska Sportjournalistförbundet) angående ackrediteringsprocessen samt fördelning av biljetter under spelen i samband med High Demand Events samt eventuella Mixed Zone-biljetter.

Enskilda personer kommer inte ha möjlighet att söka ackreditering. Alla journalister/fotografer måste arbeta för ett medieföretag som IOK godkänner.

Det finns fyra typer av pressackrediteringar att söka; E (journalist), Es (journalist som bara bevakar en idrott), Ep (fotograf) och Eps (fotograf som bara bevakar en idrott). Ange i intresseanmälan vilken typ av ackrediteringar som ert företag söker. Mediebolag ska inkomma med en samlad ansökan som gäller alla journalister/fotografer.

Framtida deadlines för svenska medieföretag:

• 1 mars 2023. Sista dag att till SOK ändra på antal journalister/fotografer Press By Number.

• 15 december 2023. Sista dag att till SOK inkomna med namn på vilka journalister/fotografer som ska bevaka OS, kallat Press By Name.

• April 2024. Ackrediteringar skickas ut.

För broadcasters utan egna sändningsrättigheter sköter IOK ackrediteringsprocessen för ENR-ackrediteringar centralt. Där är första deadline den 8 mars 2023.

Läs mer här!

Här finns svar på vanliga frågor!

Frågor och intresseanmälningar till Lars Markusson, mediechef Sveriges Olympiska Kommitté, lars@sok.se, +46 70 568 90 31