Från Strömmer till Brenning – och vem blir Årets Sportjournalist 2023?

Från Strömmer till Brenning – och vem blir Årets Sportjournalist 2023?


Förra året utsågs Patrik Brenning, Aftonbladet, till Årets Sportjournalist.
Nu är det snart dags igen – och vi vill gärna att du är med och hjälper juryn att hitta en värdig vinnare.

1987 utsågs för första gången Årets sportjournalist, då av Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS). 2015 breddades utmärkelsen till att gälla sportjournalister i hela Sverige, då priset blev gemensamt med Svenska Sportjournalistförbundet (SSF).
 Sedan 2017, då SKS gått upp i SSF i en omorganisation, står enbart SSF bakom utmärkelsen.

Vem tycker du ska få priset i år?

Nu efterlyser SSF nomineringar till vem som ska bli Årets sportjournalist 2023.
Pristagaren utses under ett jurymöte den 23 november. Fram till detta datum tar vi tacksamt emot din nominering.
Mejla din kandidat med motivering till juryns ordförande, Lasse Granqvist, lassegpab@gmail.com.
I juryn ingår även Jens Littorin, Petter Nilsson, Daniel Grefve och Lisa Skeppstedt.


KRITERIER ÅRETS SPORTJOURNALIST
§ 1 Stiftare
Priset delas ut av Svenska Sportjounalistförbundet, nedan SSF.

§ 2 Jury
Juryn utses av SSF:s styrelse. Följande grundkriterier gäller:
1) antal ledamöter ska totalt vara fem, av vilka en fungerar som ordförande
2) såväl kvinnor som män ska representeras
3) såväl skrivande journalistik, som etermedia ska representeras
4) varje ledamot äger en röst
5) ordförande röstar endast vid lika röstetal, då ordförandes röst fäller avgörandet.
Detta gäller vid varje röstning
6) ledamot får inte lägga ner sin röst
7) röstningen ska vara öppen och ske med handuppräckning
8) finalröstning ska genomföras mellan två kandidater
9) för att nå två kandidater ska juryn antingen:
a) enas om en av finalkandidaterna och rösta fram den andra
b) genomföra omgångsvisa röstningar till dess att två namn återstår
10) jurymötet ska genomföras årligen under november månad

§ 3 Mottagare
Mottagaren ska uppfylla följande grundkrav:
1) vara medlem SSF (uppdatering 2017: medlemmar i tidigare lokala sportjournalistklubbar tillhör sedan 31 maj 2017 SSF direkt)
2) vara verksam som journalist i etermedia; hit räknas också webb TV, poddar och annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i ljud och/eller bild till vilket räknas verk producerade som film, dokumentär eller faktaprogram samt kommentering av levande idrott och/eller
3) vara verksam som journalist i skriftlig form; hit räknas åtminstone, men inte endast, tidningar, bloggar, sociala medier, redigering, layout och feature samt annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i bild
4) inte fällts i Pressens Opinionsnämnd eller Granskningsnämnden för radio- och TV under det kalenderår vilket priset avser.
5) inte erhållit priset tidigare

§ 4 Kriterier
Juryn ska ta hänsyn till följande ingångsvärden:
1) mottagaren ska i sin yrkesverksamhet främjat sportjournalisternas och sportjournalistikens anseende
2) mottagaren ska genom sitt agerande i tal och/eller skrift och/eller bild markera journalistens oberoende och integritet
3) insatserna ska innehålla en dokumenterad briljans, genom avtryck i till allmänheten spriden media

§ 5 Pris
Mottagaren erhåller ett diplom med juryns motivering samt eventuellt, efter beslut av SSF, ett tillhörande penningpris.

§ 6 Ej mottaget pris
I händelse av att mottagaren inte accepterar priset ska detta meddelas. Ny pristagare utses ej.

TIDIGARE PRISTAGARE

1987 Åke Strömmer, Radiosporten

1988 Anders Andersö, SvD

1989 Torbjörn Petersson, DN

1990 Per-Olof Olsson, TT

1991 Claes-G Bengtsson, Expressen

1992 Bo Gentzel, TV-sporten

1993 Pia Erlandsson, TV-sporten

1994 Ulf Pettersson, Idrottsboken

1995 Anders Steinvall, DN

1996 Ken Olofsson, frilans

1997 Sune Sylvén, SvD

1998 Lars Sandlin, Aftonbladet

1999 Lennart Eriksson, frilans

2000 Jens Lind, frilans

2001 Lars Östling, Aftonbladet

2002 Jan Majlard, SvD

2003 Lars Granqvist, frilans

2004 Jens Littorin, DN

2005 Simon Bank, Aftonbladet

2006 Peter Jihde, TV-sporten

2007 Göran Zachrisson, frilans

2008 Mats Wennerholm, Aftonbladet

2009 Tommy Åström, frilans

2010 Henrik Skiöld, TT

2011 André Pops, TV-sporten

2012 Erik Niva, Aftonbladet

2013 Lisa Edwinsson, DN

2014 Johanna Frändén, frilans

2015 Olof Lundh, TV4

2016 Ola Wenström, Viasat

2017 Kristoffer Bergström, Aftonbladet

2018 Alexander Lundholm, Sveriges Radio

2019 Linda Hedenljung, Östersundsposten

2020 Anders Bengtsson och Johan Orrenius, Offside

2021 Joel Segerdahl, Discovery
2022 Patrik Brenning, Aftonbladet