SSF:s verksamhetsberättelse 2023/2024

SSF:s verksamhetsberättelse 2023/2024


Vid Svenska Sportjournalistförbundets (SSF) årsmöte den 12 juni 2023 bifölls ett förslag om ett nytt räkenskapsår. Det innebär att verksamhetsåret blivit kortare än normalt, men förbundet har hunnit genomföra en rad aktiviteter, särskilt när det gäller utbildning.
Under hösten inbjöds medlemmarna att delta i en föreläsning i Svenska journalistförbundets regi med Linda Hedenljung (Årets sportjournalist 2019), som berättade om metoder för att gräva i sportens värld.
Medlemmarna inbjöds också att delta i ett seminarium kring de nya agentreglerna arrangerat av MAQS advokatbyrå.
Under hösten utlystes ett stipendium till den idrottspolitiska konferensen Play the Game i Trondheim i februari 2024. Stipendiet tilldelades Daniel Kihlström, verksam vid TT:s Malmöredaktion.
På styrelseledamoten Daniel Enestubbes initiativ genomfördes en webbenkät bland medlemmarna. Svaren visade att många sportjournalister blir hotade i tjänsten och i hög utsträckning känner sig motarbetade av klubbar och förbund. Resultatet av enkäten beskrevs bland annat i en artikel i Tidningen Ridsport. 
Dagens Nyheters krönikör Johan Esk utsågs till Årets sportjournalist 2023 av en jury bestående av Lars Granqvist, Lisa Skeppstedt, Petter Nilsson, Daniel Grefve och Jens Littorin.
Förbundet har under verksamhetsåret agerat bollplank mot klubbar och förbund i ackrediteringsfrågor.
Förberedande arbete inför ett seminarium kring läktarvåld, planerat till mars 2024, har gjorts av en arbetsgrupp inom styrelsen.
Tre styrelsemöten har genomförts, varav ett fysiskt hemma hos styrelsemedlemmen Mats Olsson.

Styrelsen genom Jens Littorin, ordförande

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2023/2024
Ordförande
Jens Littorin, Dagens Nyheter (2024)
Ledamöter
Petter Nilsson, TT Nyhetsbyrån (2024)
Jennifer Wegerup, frilans (2024)
Daniel Grefve, SVT (2024)
Maud Bernhagen, TV4/Telia (2024)
Daniel Enestubbe, Smålandsposten (2024)
Daniel Sandström, Gefle Dagblad (2024)
Lisa Skeppstedt, Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan (2024)
Petra Älvstrand, fotofrilans (bl a Norrmedia)
Suppleanter
Lasse Persson, Sveriges Radio (2024)
Mats Olsson, frilans (2024)
Styrelsens konstitution 2023–2024
Lisa Skeppstedt kassör.
Daniel Grefve sekreterare.
Firmatecknare är ordförande Jens Littorin och kassör Lisa Skeppstedt – var för sig.
Ytterligare fasta grupper
Petter Nilsson – medlemsansvarig.
Maud Bernhagen och Jens Littorin – stipendieansvariga.
Petter Nilsson och Lasse Persson – fotbollsansvariga med säkerhetsansvar.
Daniel Sandström – ishockeyansvarig.
Daniel Enestubbe – informationsansvarig.
Dessa är huvudansvariga för respektive område. Men alla i styrelsen ska kunna engagera sig och arbeta inom alla områden.

SSF:S MEDLEMMAR
Medlemsantalet är fortsatt vikande. För första gången sedan Svenska sportjournalistförbundet bildades är vi nu under 200 medlemmar. Det är förstås oroande. En förklaring är att många frilansfotografer som lämnade yrket under pandemin inte har kommit tillbaka. En annan att många medieföretag har dragit ned på personal senaste året vilket naturligtvis även drabbat sportjournalister. Det är också med besvikelse vi konstaterar att SVT – Sveriges i särklass största sportredaktion – bara har enstaka medlemmar.

EKONOMI
SSF har en fortsatt god ekonomi. Vi har merparten av våra styrelsemöten digitalt vilket gör att det är sparsamt med utgifter för föreningen. 2023 avslutades med 681 842 kronor på kontot. Det har fyllts på med i första hand medlemsavgifter, men även med föreningens hanteringsavgift för AIPS-korten och insättningar från Kronofogden.
Under verksamhetsåret har vi inte haft något seminarium men det är planerat för ett under mars månad 2024 då läktarkulturen på landets fotbollsarenor ska debatteras. Däremot utlyste vi ett stipendium till Play the games konferens i Trondheim. Styrelsen beslutade att ge Daniel Kihlström på TT i Malmö möjligheten att åka dit. Under fyra dagar fick han höra idrottsledare, forskare och journalister debattera aktuella ämnen inom sportens värld. Totalt gick det på 23 423 kronor med resa, kursavgift och fickpengar (där 5 000 kronor ligger på 2024 års verksamhetsår). Noterbart är att Idrottsjournalisterna i Göteborgs skänkte 76 302 kronor till SSF när de lade ner sin verksamhet, vikta för stipendier, och Trondheimresan dras från den summan.