Lisa Edwinsson: ”Vi behöver på ett tydligare sätt visa vad vi står för”

Lisa Edwinsson: ”Vi behöver på ett tydligare sätt visa vad vi står för”

Svenska Sportjournalistförbundet står inför nya utmaningar. Som nyvald ordförande ser jag fram emot att leda organisationen in i en ny tid – där vi både kan bli en mer aktiv röst i branschen och vara ett bättre stöd för dagens sportjournalister. Jag vill med dessa rader tacka för förtroendet.

Lisa Edwinsson och avgående ordförande Mats Taxén. Foto: Lennart Månsson
Lisa Edwinsson och avgående ordförande Mats Taxén.
Foto: Lennart Månsson

Vad är viktigt för våra medlemmar i dag? Och hur kan vi vara en motpart till de stora idrottsförbunden och klubbarna? Det är frågor som vi i Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) har högst upp på agendan när en ny styrelse nu tar över efter årsmötet den 24 maj.

SSF har historia och tradition. Jag tror och hoppas att vi även i framtiden kan spela en viktig roll – men i en bransch i ständig förändring krävs en riktningsförändring.
Vi behöver på ett tydligare sätt visa vad vi står för och vad vi gör. Dessutom behöver vi mer tydligt rikta oss till dagens aktiva sportjournalister.

Jag vill att SSF ska bli en självklar diskussionspartner för klubbar och förbund när det gäller vår arbetsmiljö och säkerhet samt förhållanden på arenor och vid stora mästerskap.
Som exempel har vi i flera år jobbat hårt med att förbättra säkerheten på pressläktarna. Inte minst efter vårens incident på Tele2 Arena.
Detta arbete kommer givetvis att fortsätta.

Samtidigt ser jag gärna att SSF tar mer plats i debatten och bidrar till att höja sportjournalistikens anseende. Sportjournalistik i dag handlar om så mycket mer än siffror och tabeller.
Det vill jag gärna lyfta fram.
Kompetensen bland våra drygt 700 medlemmar är stor. För att ytterligare bidra till vidareutveckling fortsätter vi med vår stipendieverksamhet, men jag har också som målsättning att SSF ska anordna fler seminarier eller diskussionsträffar.
Som ett led i detta har vi under våren även inlett ett samarbete med Föreningen Grävande Journalisters tidskrift Scoop. Mer om detta på vår hemsida framöver.

I en förändrad mediebransch behöver även vårt förbund omorganiseras.
SSF har redan nu utökat sitt samarbete med Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS).
På sikt tror vi att en sammanslagning av alla lokala sportjournalistklubbar till en organisation är det bästa. I dag fungerar bara ett fåtal lokala klubbar ute i landet, men med en samlad organisation kan vi bli en tydligare och tyngre röst.

Jag vill tacka för förtroendet som nyvald ordförande. Uppdraget är både spännande och inspirerande. Samtidigt vill jag passa på att tacka vår avgående ordförande Mats Taxén, som på ett outtröttligt vis lett Svenska Sportjournalistförbundet i sex år.
Under Mats tid som ordförande har SSF tagit en större plats inom det Internationella sportjournalistförbundet (AIPS) och fått sportjournalistvärlden att diskutera pressfrihet och demokrati. Här på hemmaplan har mångfalden i förbundets styrelse ökat och våra kontakter med Svenska fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll (SEF) har förbättras.

Även Lennart Månsson (Bildbyrån) och Anna Blomqvist (SVT) lämnar styrelsen efter mycket bra jobb i många år. Samtidigt välkomnar vi Carl Sandin (Bildbyrån), Nicolinn Nilsson (Expressen) och Daniel Rooth (Helsingborgs Dagblad) som nya namn.

Har du synpunkter på vårt arbete eller frågor du vill lyfta? Tveka inte att höra av dig.

Lisa Edwinsson
Svenska Sportjournalistförbundet
Ordförande