SKS:s Jenny Modin och SSF:s Lisa Edwinsson: ”Slå samman organisationerna”

SKS:s Jenny Modin och SSF:s Lisa Edwinsson: ”Slå samman organisationerna”

Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS) fyller 82 år i år – Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) 67.

Historia och tradition är viktigt och något vi ska ta med oss in i en ny tid.
Samtidigt behövs en riktningsförändring.
I en tid där branschen ständigt förändras krävs förändringar även hos oss. Vi behöver bli en organisation i tiden och vi behöver hitta nya sätt att engagera.

Därför föreslår vi att SKS och SSF går samman.

Förslaget kommer upp till omröstning på SKS:s årsmöte den 5 december.

Jenny Modin och Lisa Edwinsson. Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån
Jenny Modin och Lisa Edwinsson.
Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Bakgrund
I dag fungerar bara ett fåtal lokala sportjournalistklubbar ute i landet – Stockholmsklubben är mer eller mindre den enda.
I en stor omorganisation planerar Svenska Sportjournalistförbundet därför att inom kort ta upp de slumrande lokalklubbarna i en central organisation.
SKS, som den största av landets lokalklubbar, bör som en stark kraft följa med på den resan.

Syfte
För att överleva bör vår rörelse i framtiden i första hand rikta sig till dagens aktiva journalister.
En samlad organisation är en starkare organisation. Det visar även den utredning som SSF:s sekreterare Lars Folkesson har gjort bland landets resterande lokalklubbar, som har en önskan om att lägga över sin verksamhet på SSF.
Vi konstaterar också att våra sportjournalistkollegor i både Norge och Danmark med framgång har samlat verksamheten under samma tak.

* Tydligare motpart. Tillsammans kan vi bli en tydligare motpart till idrottens förbund, klubbar och aktörer och agera som en gemensam röst.
* Mer tydlighet gentemot medlemmar. Med en samlad organisation blir det även lättare för den som är ny i branschen att veta vilka vi är, vad vi står för och vem man ska vända sig till.
* Effektivare. Geografiska avstånd är i dagens kommunikationssamhälle inget hinder. Med en samlad organisation kan vi lättare effektivisera och fördela våra arbetsuppgifter.

Gemensamma frågor och redan inledda samarbeten
Ett närmare samarbete mellan SKS och SSF inleddes redan förra hösten, då SKS:s ordförande gästade ett av SSF:s styrelsemöten. När sedan Sportjournalistförbundet hade årsmöte i maj 2016 röstades ja till en motion, med innebörden att två representanter från SKS ständigt närvarar på förbundets styrelsemöten.
Våra gemensamma frågor är många.
2016 har varit ett år där säkerheten för oss sportjournalister har stått i fokus.
I ett samarbete med tidskriften Scoop kom det i somras fram att varannan sportjournalist har känt sig hotad i tjänsten. Det tar vi på största allvar.
Säkerheten och arbetsmiljön på arenorna har varit en huvudfråga under året efter flera oacceptabla incidenter på i första hand Tele2 Arena. Här har vi, båda organisationernas styrelser, jobbat hårt med att öka dialogen med fotbollsklubbarna och trycka på för förändringar.
Arbetet har gett resultat.
Att ett samarbete mellan SKS och SSF redan hade inletts gjorde att vi med full kraft, och som en enad röst, kunde attackera de problem som uppstod.

I övrigt är utmärkelsen ”Årets Sportjournalist” numera en gemensam angelägenhet. 2015 beslutades att priset skulle tilldelas landets bästa sportjournalist, inte längre bara Stockholms.
Vår ambition är att ta mer plats i debatten och bidra till att höja sportjournalistikens anseende. Som en del i detta arrangerar vi i vinter även gemensamma seminarieträffar för SSF:s och SKS:s medlemmar.

Eventuell beslutsgång
Förslaget avser inte en upplösning av SKS, utan snarare en vidareutveckling av ett nytt sätt att arbeta.
Vi önskar medlemmarnas mandat för att driva ett samarbete och sammanslagning vidare. För det krävs årsmötesbeslut, två tredjedelars majoritet.
Frågan tas upp till omröstning på SKS årsmöte den 5 december 2016 i Stockholm.
Vid ett ja från årsmötet jobbar både SKS och SSF vidare med exakt upplägg för den nya, större organisationen och sjösätter den nya organisationen senast den 31 oktober 2017.
Vi behöver se över ekonomi, numerär i styrelsen, medlemskap och exakta roller.
Årsmötet den 5 december blir även ett tillfälle för SKS-medlemmarna att komma med inspel om hur vi i framtiden hanterar SKS sociala aktiviteter och andra lokala frågor. Din åsikt är viktig.


Efter nästan två års diskussioner i båda styrelserna vill vi nu veta vad du som medlem tycker. Förslaget presenteras även i SKS årliga magasin, som når medlemmarna i veckan.
Vi kommer att presentera idén mer djupgående som en motion på årsmötet.

Var med och påverka framtiden för SKS och SSF.
Kom på årsmötet och efterföljande julfest – välkommen!Stockholm 13 oktober 2016

Jenny Modin, ordförande Sportjournalisternas Klubb Stockholm
Lisa Edwinsson, ordförande Svenska Sportjournalistförbundet