Säkerhetsåtgärder fotbollssäsongen 2017

Säkerhetsåtgärder fotbollssäsongen 2017

En ny fotbollssäsong står för dörren.
Svenska Sportjournalistförbundet och Sportjournalisternas klubb Stockholm fortsätter tillsammans med de herrallsvenska klubbarna att verka för en säkrare arbetsmiljö för journalister och fotografer på arenorna.

Förra säsongen hamnade säkerheten för pressen i fokus efter en rad incidenter, inte minst på Tele 2 Arena där en journalist misshandlades på pressläktaren under en match, och flera fotografer skadades av en så kallad banger som exploderade i närhet till fotopositionerna.

Flera konstruktiva möten mellan SSF, SKS, klubbarna (AIK, Djurgården och Hammarby) samt arenaägaren för Tele2 Arena ledde fram till att flera gemensamma riktlinjer spikades, som fortsätter att gälla i Stockholmsfotbollen även denna säsong:

* Avspärrning runt pressläktaren. Ska vara av relevant höjd. Det har kommit synpunkter från medlemmar att repen som skiljer pressläktare från publik i det närmaste har varit ”obefintliga”. Ibland dinglar de bara en decimeter ovanför marken. Detta ska åtgärdats för att skapa en större trygghetskänsla. Det är också viktigt att avspärrningarna respekteras av journalisterna, då de finns där för att öka säkerheten.

* Personal kring pressläktaren. Minst två säkerhetspersoner ska alltid finnas tillgängliga på pressläktaren. Säkerhetspersonalen/pressvärdarna ska inta en mer aktiv och tydlig roll.

* Öronproppar för fotografer. Finns att hämta i pressentrén och i pressrummen. Klubbarna rekommenderar fotograferna att använda hörselskydd.

* Vakter på kortsidorna för fotografer. Säkerhetspersonalen ska på ett tydligare sätt vara fotografernas ögon och öron i nacken. På varje kortsida ska minst en, vid högriskmatcher två, ”kontaktpersoner” finnas för fotograferna. Kontaktpersonerna ska inta en mer aktiv och tydlig roll och ge sig till känna för fotograferna.

* Vid särskild risk för fotografer. Vid särskild risk ska kontaktpersonen vid kortsidorna delge var och en av fotograferna på plats vari den förhöjda risken ligger. Vid extra hög risk kan klubbarna uppmana fotografer att lämna sina platser.

Många medlemmar i SSF och SKS har upplevt den nuvarande passagen till pressläktaren på Tele2 Arena som otrygg och besvärlig, och under förra säsongen genomfördes ett test med en alternativ väg. Detta fortsätter att diskuteras, och vi återkommer med eventuell information om ett nytt försök att använda den vägen.

Som ett led i säkerhetsarbetet vill också SKS och SSF, tillsammans med klubbarna, betona vikten av att journalister, fotografer och övriga på redaktionerna följer de regler som klubbarna sätter upp för ackreditering till matcherna och övriga arrangemang. Dessutom vill vi betona vikten av att endast använda sig av giltiga presskort från officiella organisationer som SKS, arbetsplats, SJF, AIPS och PFK.

SSF/SKS
Text: Emma Lukins