SSF:s verksamhetsberättelse 2017-18

SSF:s verksamhetsberättelse 2017-18

Vilken typ av organisation ska Svenska Sportjournalistförbundet vara? Vad kan vi göra för dagens aktiva sportjournalister? Och hur tar man en verksamhet in i en ny tid?
Det har varit huvudfrågor sedan en ny styrelse tog över efter omorganisationen i fjol.

Verksamhetsåret har varit omtumlande och utmanande. Men trots bakslag summerar vi nu ett år där vi har varit aktiva på alla fronter, där vi har lyckats locka en rad nya medlemmar och där vi har fått ihop en organisation och verksamhet som på ett tydligare sätt än tidigare ligger i tiden.
SSF-styrelsen har arbetat hårt för att vara en starkare röst i debatten, för att underlätta kring arbetsförhållanden för dagens aktiva sportjournalister, verka för bättre säkerhet på arenor, erbjuda relevanta seminarier – och för att skapa en modernare och bättre organisation.
Engagemanget i styrelsen är stort, såväl på möten som – än viktigare – mellan mötena.
Vi gläds åt ett ökat intresse för vad SSF gör och står för, både från sportjournalister och utomstående aktörer.
Det är en utmaning att ta en rörelse in i en ny tid – men arbetet är nödvändigt och har redan kommit en lång väg.
Nedan styrelsens verksamhetsberättelse för 2017–18. Väl mött med frågor och synpunkter på årsmötet den 24 maj.

Lisa Edwinsson, ordförande
17 april 2018

***
ORGANISATION
Styrelsen
Ordförande
Lisa Edwinsson, DN, Stockholm (mandat utgår 2018)
Vice ordföranden
Ulf Niklasson, GP, Göteborg (2018)
Jenny Modin, SVT, Stockholm (2019)
Kassör
Lars Folkesson, Bildbyrån, Luleå (2019)
Sekreterare
Mats Olsson, frilans, Stockholm (2019)
Ledamöter
Lena Sundqvist, TV4/CMore, Stockholm (2018)
Carl Sandin, Bildbyrån, Göteborg (2018)
Daniel Rooth, HD, Helsingborg (2018)
Frederic Pavlidis, frilans, Stockholm (2018)
Nicolinn Törnmalm, Expressen, Stockholm (2019)
Erik Karlsson, Aftonbladet, Stockholm (2019)
Suppleanter
Patrik Larson, Sveriges Radio, Stockholm (2018)
Alexander Lundholm, Radiosporten, Stockholm (2018)

Revisorer
Örjan Westberg, Stockholm (2018)
Thord-Eric Nilsson, Östersund (2018) – avgick i november 2017
Linus Schröder, Stockholm (2018) – suppleant till november 2017, därefter ordinarie

Valberedning
Håkan Svensson, Luleå (2018) – sammankallande
Anna Blomqvist, Stockholm (2018)
Lars Granqvist, Stockholm (2018)

***
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid fem tillfällen:
* 13 juni i DN/Expressens lokaler i Stockholm
* 5 september i Bildbyråns lokaler i Stockholm
* 15 november i Svenska Spels lokaler i Solna
* 15 januari i DN/Expressens lokaler i Stockholm
* 5 april i Bildbyråns lokaler i Stockholm
Därtill har styrelsen haft två telefonsammanträden, 8 september och 19 oktober.

***
ÅRSMÖTET
Årsmötet 2017 hölls den 31 maj på Pressklubben i Stockholm. Årsmötet 2018 hålls den 24 maj, också på Pressklubben.

***
RIKTNINGSFÖRÄNDRING OCH OMORGANISATION
Årets stora fokus har varit den riktningsförändring och omorganisation som klubbades igenom på årsmötet 2017. Det handlar om att bli en organisation i tiden, för dagens aktiva sportjournalister, och om att lyfta frågor som är relevanta i branschen i dag – som säkerhet, arbetsförhållanden och utökad seminarieverksamhet.
Landets lokala sportjournalistklubbar har gått upp i SSF i en central organisation. Detta har skapat en större tydlighet gentemot såväl medlemmar som mot idrottens aktörer.
SSF har startat om med en större styrelse, bestående av aktiva sportjournalister inom olika fält i branschen.
Målet har varit att synas mer i debatten – vilket vi har gjort.
Under året har vi på ett bättre sätt än tidigare lyckats nå ut till dagens sportjournalister, vilket inte minst syns i antalet nya medlemsansökningar.
Samtidigt har vårt arbete fått allt större spridning i sociala medier.
Under året har SSF markerat mot sexuella trakasserier inom sportjournalistiken (i artiklar i DN och Expressen, under ett möte med SHL samt i en debatt med RF). Vi har medverkat på Svenska Mässan i Göteborg, i en Brå-utredning om hot och våld inom idrotten samt ordnat seminarier ihop med både medieinstitutet Fojo och SOK.

***
MEDLEMMAR
Effekten av den riktningsförändring som SSF gjorde i samband med förra årsmötet har under det gångna verksamhetsåret gett utslag på flera olika plan. Bland annat har det märkts när det gäller intresset för att bli medlem i Svenska Sportjournalistförbundet.
Sedan förra årsmötet har vi fått många nya medlemsförfrågningar från personer som vill bli en del av SSF.
Dessutom har vi fått ta över de medlemmar som tidigare tillhört de lokala sportjournalistklubbarna, vilket gjort att medlemsstocken ökar för varje vecka.
Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat med att ta fram ett nytt, gemensamt och uppdaterat register för hela SSF.

***
EKONOMI
I september 2017 tog styrelsen i enighet beslutet att polisanmäla en tidigare styrelseledamot efter misstankar om ekonomiska oegentligheter.
I april 2018 ligger ärendet, som polisen klassar som grov förskingring, fortfarande hos polisen.
SSF:s styrelse redogjorde för omständigheterna kring fallet under ett medlemsmöte i december, och kommer här – med hänsyn till polisens arbete – inte att gå in på några detaljer. Vid frågor kring det inträffade kan medlemmar dock ta kontakt med SSF:s ordförande eller kassör.

Den nya styrelsen fick en minst sagt tuff start på det nya verksamhetsåret efter den uppkomna ekonomiska situationen. I stort sett handlade de första månaderna om att få en ekonomi i balans – och framför allt se till att den dagliga verksamheten inte drabbades.
Under arbetet med att åter bygga upp en ekonomi i balans beslutade styrelsen att införa nya regler och rutiner gällande den ekonomiska delen av förbundets verksamhet.
Bland annat gäller skriftlig redovisning i samband med samtliga styrelsemöten, bättre uppdatering för revisorerna, extern rådgivning och hjälp av auktoriserad redovisningskonsult, samt att alla större transaktioner kräver dubbla signeringar av både kassör och ordförande.
Vi har även inför ett modernt och digitaliserat system när det gäller utskick av fakturor och avier för både AIPS-kort och medlemsavgifter.
Under året har förbundets ekonomi kunnat byggas upp på ett bra och stabilt sätt genom den att den nya organisationen sjösattes, vilket innebar att ett par av de lokala klubbarnas kassor gick upp i den nya centrala organisationen. Dessutom har vi fått tillskott från tidigare bokförsäljningar, ett ökat antal medlemmar och ett ökat antal AIPS-kortbeställningar.
Alla dessa faktorer har tillsammans inneburit att SSF:s ekonomi åter är i balans.

***
AIPS-KORT
Ansökningarna för korten som gäller för 2018/2019 har strömmat in under årets fyra första månader. Framför allt har flera stora mediehus och tv-bolag valt att göra ansökningarna åt sina anställda i klump. Bland annat fick vi in ett dryga 20-tal nya kortansökningar från OS-värden Discovery, som ville utrusta kanalens sportmedarbetare med AIPS-korten.
Styrelsen har också varit mer restriktiv med att utfärda kort till personer som inte har behörighet, vilket också har inneburit att några ansökningar inte har godkänts. Detta i ett led att bidra till att endast behöriga personer ska kunna röra sig inom ackrediterade områden. Hittills har vi utfärdat 210 kort, vilket kan jämföras med 121 kort för perioden 2016/2017.

***
SÄKERHET OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN
De herrallsvenska fotbollsarenorna och pressläktarna är fortfarande den största utmaningen säkerhetsmässigt för våra medlemmar. För såväl skrivande press som fotografer finns stora brister på flera håll i landet och efter flera allvarliga incidenter – tidigare år – har möten med klubbar, förbund och arenaägare haft högsta prioritet hos SSF.
2017 enades SSF och 08-klubbarna om ett gemensamt ramverk kring säkerheten på arenorna (avspärrningar, vakter, riskbedömning, m.m). Efter mejlkorrespondens även i år gäller ramverket också 2018.
Säkerhetsarbetet i Stockholm har nu även börjat smitta av sig och märkas ute i landet. Öronproppar för fotografer finns på en del arenor och många klubbar är i högre grad medvetna om säkerhetsfrågan, vilket är positivt. Åtkomsten till olika utrymmen där pressen rör sig har föredömligt stramats åt.
Samtidigt har vi stött på problem vad gäller bland annat bristen på pressparkering vid flera arenor i landet. Detta är dels en säkerhetsfråga, dels en fråga om att underlätta för arbetande press. Inte minst på Tele2 Arena finns problem för fotografer. Där försöker vi fortsatt påverka klubbarna och arenaägaren.

Falska presskort
Under vårvintern i fjol uppmärksammades SSF på att falska presskort är i omlopp och används bland annat inom svensk fotboll – både i allsvenskan och på landslagsnivå.
Detta är inte bara ett problem för trovärdigheten i branschen. Det är även en stor säkerhetsrisk.
Vem som helst kan i praktiken köpa sig ett presskort och ta sig in på svenska arenor och därmed få tillträde både till idrottare och pressutrymmen.
SSF reagerade snabbt och har kontaktat SEF, SvFF, SHL och RF med informationen. SvFF har tagit frågan vidare till Uefa och Fifa.
Vi har sedan fjolårets verksamhetsberättelse även kontaktat SJF och fått veta att en polisutredning om den aktuella sajten, där de falska korten säljs, pågår i Norge.
SSF har sammanställt en lista och bilder på presskort som är giltiga. Den listan har RF skickat ut till samtliga 71 specialidrottsförbund. Samma lista har vi i år, på nytt, skickat ut till 08-klubbarna i fotbollsallsvenskan och betonat vikten av giltiga presskort.

***
FOTBOLLSFRÅGOR
Säkerhetsfrågan (se ovan) är den enskilt största frågan vad gäller nationell fotboll.
I övrigt har SSF en god kontakt med Svenska fotbollförbundet (SvFF), i fråga om bland annat ackrediteringar och arbetsförhållanden. En klar skillnad jämfört med tidigare är att det är en klart bättre och mer lättsam stämning sedan Janne Andersson klev in som förbundskapten för herrlandslaget.
SSF har tillsammans med SvFF gått igenom ansökningarna för sommarens VM-ackrediteringar och har koll på samtliga som erhållit ackreditering.
Svenska fotbollförbundets presschef Niklas Bodell valde att lämna sitt uppdrag i vintras och har ersatts av befintlig personal på förbundets informationsavdelning över VM.
Efter VM-slutspelet kommer herrlandslaget även att få en ny landslagschef, då Lasse Richt efter många år lämnar sitt uppdrag och Stefan Pettersson tar över. Hur den nya organisationen under honom kommer att se ut är oklart.

***
ISHOCKEYFRÅGOR
En lugn och konfliktfri säsong ligger bakom oss. Det har bara funnits ett medlemsärende där vi agerat: SSF kontaktades under säsongen av en medlem som var besviken över att blivit bortplockad från Svenska ishockeyförbundets sändlistor när det gällde nyheter och inbjudningar till presskonferenser med mera. Vi kontaktade förbundet och ifrågasatte detta i en mejlväxling. Problemet löste sig därefter och medlemmen tackade för vår hjälp.
Kontakten med SHL har förbättrats på så vis att SHL på eget initiativ vände sig till SSF för att diskutera #metoo och situationen för kvinnliga sportjournalister. Lisa och Lena var i november på SHL:s kontor i Stockholm och diskuterade problembild och lösningar med ligans kommunikationsansvariga Johanna Hemming.

***
SEMINARIER, INSPIRATIONSTRÄFF OCH DEBATTER

OS-möte 14 juni
Den 14 juni bjöd SSF, i samarbete med Sveriges olympiska kommitté, in till en träff för sportjournalister inför kommande vinter-OS i Pyeongchang. Hans Vestberg (ordförande SOK) Peter Reinebo (verksamhetschef SOK), Lars Markusson (mediechef SOK), Daniel Lagerkvist (pressansvarig Eurosport) och Bengt Skött (Radiosporten) fanns på plats för att besvara frågor som: Hur långt är det mellan boende och tävlingsplatser under vinter-OS i Pyeongchang? Vilka seder och bruk bör man ta sig till? Vilka chanser har Sverige att få vinter-OS 2026?
Platsen var Sofiatornet, Stockholms stadion, och SOK stod för lunch och fika under dagen. Ett 30-tal medlemmar dök upp, överlag var responsen positiv.

Inspirationsträff 5 december
SSF testade i år ett nytt koncept, där tanken både var att medlemmar skulle få chans att umgås med varandra och samtidigt få lyssna till spännande föredrag.
Under en ”Inspirationsträff” den 5 december, på restaurang Magnolia i Stockholm, berättade SSF-stipendiaterna Richard Henriksson (Radiosporten) och Johanna Lundberg (Bildbyrån) om sina stipendieresor till Texas respektive Iran. Jakob Romeborn, tidigare deltagare i AIPS Young Reporters, delade med sig av sina upplevelser från utbildningsprogrammet under Special Olympics.
Finalen på kvällen blev offentliggörandet av årets sportjournalist (se nedan).
Från SSF:s sida höll Lena i kvällen som konferencier.
SSF (Lisa och Lars) inledde även med kort medlemsinformation kring det pågående polisärendet och förbundets ekonomiska situation.
Runt 40 medlemmar kom på inspirationsträffen. SSF bjöd på snittar.

Träffpunkt Idrott 5–7 mars
I mars tog SSF en aktiv del på Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan i Göteborg. Från SSF:s sida medverkade Jenny Modin i en paneldebatt på scenen om sportjournalistik och tillsammans med Ulf Niklasson var Jenny också inbjuden på den middag, dit många personer som jobbar inom idrotten i olika former runt om i landet fanns på plats.
2020 arrangeras mässan nästa gång och från båda parter finns ett ömsesidigt intresse av att ta en större plats.
Träffpunkt Idrott är också enda sponsor till utmärkelsen ”Årets Sportjournalist”.

Rysslands-seminarium 12 april
I samarbete med Medieinstitutet Fojo anordnade SSF den 12 april ett seminarium inför sommarens fotbolls-VM i Ryssland, på Radiohuset i Stockholm. Medverkade gjorde Igor Rabiner, rysk sportjournalist och fotbollsexpert, Wiktor Nummelin, TT:s Rysslandsexpert och Per Enerud, UD:s tidigare pressråd i Moskva.
Frågor i fokus: Vad händer efter presidentvalet i Ryssland? Hur är det att arbeta som sportjournalist i Ryssland? Vad är det för städer som Sverige ska spela i?
Runt 25 deltagare var med under eftermiddagen. Fojo bjöd på fika.

***
INTERNATIONELL VERKSAMHET

Nordiskt samarbete – kongress på Island
SSF har under året diskuterat hur mycket fokus vi ska ha på de internationella frågorna.
Prio ett för Svenska Sportjournalistförbundet bör vara här hemma och frågor som påverkar dagens aktiva sportjournalister.
Dock är det nordiska samarbetet, och utbyte av erfarenheter med Norge, Danmark, Finland och Island viktigt. Vi delar många utmaningar och kan därtill agera som en gemensam röst gentemot AIPS – som, i SSF tycke, många gånger är en förlegad och hierarkisk organisation.
Den 21–24 maj 2017 åkte Lisa, Carl och Daniel samt tidigare SSF-ordföranden Mats Taxén på en nordisk kongress på Island.
Det blev en mycket lyckad resa med många intressanta diskussioner – om genus, säkerhet, hur man lockar nya medlemmar och inte minst viktiga ställningstaganden om framtida AIPS-kongresser.
Bland annat beslutade de nordiska länderna att bojkotta 2018 års planerade AIPS-kongress i Turkiet (se nedan).

2019 är det egentligen Sveriges tur att anordna den nordiska kongressen, som roterar mellan nationsförbunden. Men med tanke på SSF:s ekonomiska utmaningar har styrelsen, i samråd med sina nordiska kollegor, beslutat att i stället för den traditionella kongressen anordna ett komprimerat möte för färre representanter i Stockholm våren 2019, där deltagarländerna – Finland, Norge, Danmark och Island – själva står för sina kostnader. En arbetsgrupp har satts samman för att planera detta.

Europeiskt samarbete – bojkott och möte i Strasbourg
Det internationella sportjournalistförbundet AIPS beslutade – till slut – att ställa in sin planerade Turkiet-kongress. Beskedet kom ett par månader efter att SSF och elva andra europeiska sportjournalistförbund gått ut med att man bojkottar kongressen.

Under flera år har Svenska Sportjournalistförbundet och dess nordiska motsvarigheter jobbat hårt för pressfrihet och demokrati.
Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island har oroats över utvecklingen med så kallade AIPS-kongresser – det internationella sportjournalistförbundets årliga kongresser för sportjournalister från hela världen – i länder med liten eller begränsad pressfrihet.
Redan för två år sedan lämnade Norden in en skrivelse till AIPS i samband med världskongressen i Doha, Qatar, där vi rekommenderade AIPS att se över upplägg och värdskap för sina kongresser.
Då hade AIPS eller AIPS Europe de senaste åren arrangerat kongresser i Azerbajdzjan (162:a av 180 länder på Reportrar utan gränsers så kallade pressfrihetsindex), Ryssland (148:a), Vitryssland (153:a) och Qatar (123:a).
Trots att flera andra europeiska länder stöttade den nordiska linjen hände inte mycket. I stället för att vara ett forum för journalistiska diskussioner upplever SSF att AIPS-kongresserna har blivit en arena för propaganda.
När AIPS i fjol annonserade att 2018 års kongress skulle arrangeras i Turkiet – 155:a på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex och ett land där journalister fängslas på grund av sitt jobb – intensifierade Norden och flera andra europeiska länder sin kritik.

Norden beslutade redan i maj att bojkotta kongressen och att samtidigt försöka få med fler länder i protesten. I december skickade sedan tolv nationella sportjournalistförbund (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz) ett gemensamt brev till AIPS styrelse där ståndpunkten klargjordes.
Trots bojkotten såg kongressen inledningsvis ut att ligga fast. Men i februari kom beskedet att kongressen ställs in och flyttas till Bryssel i maj. AIPS har officiellt inte gått in på skälen till detta, utan hänvisar till ”technical reasons”. Men att påtryckningarna från tolv västeuropeiska länder spelat in står klart.

I mars möttes de bojkottande länderna i Europarådets lokaler i Strasbourg för fortsatt diskussion. Sverige representerades av SSF:s ordförande Lisa Edwinsson.
De tolv ländernas agerande i Turkiet-frågan fick starkt stöd av flera EU-parlamentariker, organisationen Sport and Rights Alliance och Strasbourgs vice borgmästare Nawel Rafik-Elmrini.
Under mötet diskuterades även dagens utmaningar för sportjournalistiken och erfarenheter utbyttes. De tolv länderna lämnade även ett förslag till AIPS-ordföranden Gianni Merlo, med på videolänk, om hur framtida kongresser kan bli bättre och mer relevanta.

AIPS-kongress i Bryssel
AIPS kongress flyttades alltså från Turkiet till Bryssel, och hölls 7–9 maj. 100 länder var representerade, SSF:s Ulf Niklasson var på plats.
Kongressen var i jämförelse med tidigare år förkortad och mer avskalad. Förutom ett par mindre intressanta ”presentationer” från företag och organisationer (som alla betalar 5 000 euro för deltagandet) och som tidigare har kritiserats, var det mer information och paneldebatter om dagens villkor och utmaningar. Vi var många som var överens om att vår och andras kritik om tidigare upplägg har nått hela vägen fram.

Den bästa diskussionen handlade om radiorättigheter, men spillde över på både foto och traditionellt skrivande. Belgaren David Naert är en väldigt driven och kunnig person som till vardags arbetar som radiojournalist. Han har under flera år lyft fram svårigheterna med att kunna rapportera från mästerskap, matcher och även presskonferenser eftersom rättighetsinnehavare stänger ute honom och andra. Detta är i grund och botten en väldigt komplex fråga, då rättighetsinnehavare vill utnyttja sina dyrt förvärrade rättigheter samtidigt som det alltid måste finnas en nyhetsrätt att luta sig mot. Den balansgången kommer förmodligen att bli ännu svårare framgent.
Det som också gör att frågan växer och bli mer angelägen är att många fotbollsklubbar i Europa använder sina kanaler (webb-tv, hemsida och sociala medier) för att sprida och styra information och inte sällan hänvisar reportrar och fotografer till att det finns material där. I vissa fall kommer ju press inte ens in på träningar eller presskonferenser (Premier League).

Vi ser liknande händelser, men på annan nivå även i Sverige. Vi har också sett att Radiosporten har haft problem att få kommentera på plats vid mästerskap.
Den här frågan är också uppe på EU-nivå, där flera parlamentariker förstår problemet. I november kommer det att arrangeras en workshop i Grekland om just radiorättigheter.

Vid sidan av det officiella kongressprogrammet i Bryssel arrangerades flera nordiska träffar spontant under majdagarna, där aktuella spörsmål från respektive land diskuterades.
Nästa AIPS-kongress kommer att hållas i Lausanne i januari 2019, också den en kortare variant jämfört med tidigare.

Young Reporters Program
För femte gången fick SSF chansen att skicka en svensk deltagare till så kallade AIPS Young Reporters Program, denna gång på damernas fotbolls-EM i somras.
Young Reporters Program är en chans för unga sportjournalister från hela världen att få bevaka och rapportera från mästerskap på plats – och samtidigt få vägledning och utbildning av mentorer.
Efter en ansökningsprocess föll valet denna gång på Karl Sundström, 22-årig frilansare från Umeå, som åkte till Nederländerna ihop med unga reportrar från hela Europa.
Resan blev lyckad och Karl har föredömligt rapporterat om sina upplevelser på SSF:s hemsida.
Nästa Young Reporters-program arrangeras av IOK under ungdoms-OS i Argentina i september 2018. SSF har på uppdrag av SOK hjälpt till med ansökningsförfarande och urvalsprocess. Sveriges representant blir Emma Holmsen, 23-årig journaliststudent med sportjournalistikdrömmar från Göteborg.

***
HEMSIDAN OCH SOCIALA MEDIER
Sportjournalisterna.se har lyckligtvis klarat sig ifrån de hackerattacker som drabbades oss för ett par år sedan.
Hemsidan, i kombination med sociala medier, är i dag vår tydligaste informationskanal.
På sociala medier – Twitter och Facebook – har vi fortsatt att öka i antalet följare. På Twitter från 500 följare i fjol till 581 den 16 april 2018. På Facebook från 377 till 434.
De mest populära och delade inläggen var inläggen om årets sportjournalist, bojkotten av Turkiet-kongressen, SSF:s intervju med Björn Folin under dennes siste dag som SOK:s presschef, våra tydliga ställningstaganden mot sexuella trakasserier, nyheten om SSF:s omorganisation samt utnämningen av stipendiater och Young Reporters.

***
ÅRETS SPORTJOURNALIST
Kristoffer Bergström, Aftonbladet, utsågs till Årets Sportjournalist i Sverige 2017 och mottog utmärkelsen i samband med inspirationsträffen i Stockholm i december.
Juryns motivering: ”Välgrundad och välformulerad. Med kunskap och fakta i granskning. Med värme i det personliga mötet. En sportjournalistik som därmed gör skillnad.”

Utöver äran tilldelades Kristoffer 15 000 kronor.
I juryn ingick juryordföranden Lasse Granqvist, Jenny Modin (SSF), Ulf Niklasson (SSF), Erik Karlsson (SSF) samt representant från nya samarbetspartnern Träffpunkt Idrott.

***
STIPENDIEVERKSAMHET
Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel delar sedan 1970-talet ut stipendier till sportjournalister. Syftet är att utveckla svensk sportjournalistik.
Den här gången fastnade juryn framför allt för en ansökan från Per Sandberg, till vardags sportchef på Piteå-Tidningen. På Idrottsgalan i Globen den 15 januari mottog Per Sandberg Lars-Gunnar Björklunds stipendium 2018, en prischeck på 40 000 kronor. Pengarna ska användas till en resa till Krim för att skildra idrottslivet i skuggan av den ryska annekteringen.

Utöver det stora utvecklingsstipendiet har SSF och Svenska Spel valt att också ge stipendier till följande journalister:
* Lars Lindberg, TV4/CMore. Tilldelas 25 000 kronor för att åka till Super Bowl i Minneapolis och studera hur världens största tv-produktion förbereds och genomförs.
* Elin Kardell, Expressen. Får 20 000 kronor för att åka till Moçambiques huvudstad Maputo. Där ska hon följa fotbollsspelande flickor och studera om fotboll kan förändra könsrelaterade strukturer.
* Jonathan Rudman, ibnytt.se. Tilldelas 20 000 kronor för att göra en studie om hur innebandy bevakas runt om i världen. Han frågar sig om vi i Sverige kan lära av andra länder.
* Andréas Sundberg, TV4. Tilldelas 15 000 kronor för att – i sin ambition att lära sig mer om granskande journalistik – besöka en konferens för granskande reportrar i Chicago.

Andreas Jerat och Ann-Charlotte Örtnäs har varit Svenska Spels representanter i stipendiearbetet. I SSF:s styrelse har Daniel Rooth och Lena Sundqvist fungerat som stipendieansvariga.

* * *
Styrelsen, 17 april 2018
Lisa Edwinsson, Ulf Niklasson, Jenny Modin, Lars Folkesson, Mats Olsson, Lena Sundqvist, Carl Sandin, Daniel Rooth, Frederic Pavlidis, Nicolinn Törnmalm, Erik Karlsson, Patrik Larson, Alexander Lundholm