Stipendierapport: Ökade lyssnarsiffror efter mediemässa

Stipendierapport: Ökade lyssnarsiffror efter mediemässa

Richard Henriksson fick Svenska Sportjournalistförbundets utvecklingsstipendium 2017. Han tilldelades 30 000 kronor för att lära sig mer om sportradions utmaningar och framtida möjligheter, under en inspirationsresa till mediemässan South by Southwest i Texas.
Här är Richard Henriksson stipendierapport.

Tack vare mitt stipendium fick jag möjlighet att våren 2017 besöka den stora framtidsmässan South by Southwest i Austin, Texas.

På förhand hade jag stora förhoppningar om en helg av aha-upplevelser och intressanta lärdomar. Det sägs att allt är större i Texas och jag lämnade eventet med en ryggsäck fylld till bredden av inspiration och ny kunskap. Mer än jag någonsin hade kunnat drömma om.

South by Southwest är en stor mässa i Austin, Texas som innefattar allt från musik, film, journalistik och interaktivitet. Med blicken mot horisonten är det här man alltid är först med det senaste.

2007 till exempel presenterades här ett alternativ till Facebook som kallades Twitter. Två år senare hölls det ett föredrag om en nystartad mobilapplikation vid namn Instagram.

Sport i fokus på mässan
Sedan tre år tillbaka finns även en del av mässan som specialiserar sig på sport och vad framtiden ger för idrottare, supportrar och inte minst sportjournalister.

Eftersom sport i radio är väldigt stort i USA, liksom i Sverige, så var det extra givande för mig att ta del av ett program där väldigt mycket riktade sig till sportradio.

I tre dagar var jag på trettiotalet föredrag och paneldiskussioner som alla på olika sätt gav mig oerhört mycket. Eftersom USA är det öppna förhållningssättets förlovade land fick jag ut väldigt mycket av det informella häng och mingel som följde mot slutet av varje dag. Föreläsare och panelmedlemmar ville mer än gärna utveckla sina resonemang när en svensk stipendiat hade armbågat sig fram genom trängseln i hotellobbyn.

Låt mig ge två exempel som båda var väldigt lärorika och stimulerande i den arkipelag av programpunkter som erbjöds.

Klubbars, idrottares digitala media:

Sport och media är idag som bekant mycket mer än de etablerade nyhetskanalerna.

Klubbarna i de stora lagsporterna rustar rejält vad gäller bevakning eller ”innehåll” som de helst benämner det själva. Bland de globalt stora lagen går det att jämföra med hur det organiseras inom alla stora företag i dag.

Jag fick lyssna på ett panelsamtal med representanter från Leicester, Juventus och Barcelona. Gemensamt för dem är att det läggs enorma resurser för att utveckla det innehåll man erbjuder sina supportrar digitalt. FC Barcelonas dåvarande digitala chef Russel Stopford – några månader senare rekryterades han av Paris Saint Germain – gav en fascinerande inblick i hur medvetet klubben arbetar för att producera så bra innehåll som möjligt. Inför varje Champions League-match har de ett flera timmar långt planeringsmöte där idéer kring eventuella publiceringar dryftas. En riktigt vass tweet kan på nolltid få enorm spridning globalt, då Barcelona är det idrottslag i världen som har flest följare i sociala medier.

Ibland är det minimalistiska det mest framgångsrika. Leicester Citys tweet med ordet Champions och en räv-emoji, klubben kallas ju ”The Foxes”, är den mest delade någonsin på Twitter inom ämnet sport. En tillfällighet? Kanske. Men faktum är att klubbens mediaavdelning tog hjälp av konsulter för att genom noggrann planering och förberedelse komma fram till just den publiceringen.

Utmaningen i dag för de stora klubbarna som har fans världen över är att också sprida sina medieavdelningar internationellt, att anpassa materialet efter den lokala efterfrågan. Juventus-supportrarna i Shanghai kanske vill ha ett annat tilltal eller fokus än motsvarande i Italien? Nästa steg är att skapa ”lokala redaktioner” runt om i världen.

Efter avslutat panelsamtal blev det en mycket givande diskussion om hur det här kommer att påverka traditionell media och den granskande journalistiken. Och vad kan vi journalister lära oss av klubbarnas spetskunskap vad gäller sociala media?

RH2


ESPN:s satsning på podcast-dokumentärer:

För mig som radiojournalist var en av helgens höjdpunkter att lyssna till producenterna bakom ESPN:s podcast ”30for30”, en dokumentärsatsning som helt riktar sig mot digital lyssning.

Superstjärnorna Rose Eveleth och Libby Geist, den sistnämnda nybliven Oscars-vinnare för sitt arbete med tv-dokumentären om OJ Simpson, gav oss i publiken en unik inblick i hur ESPN arbetar med ett format där även vi på min arbetsplats Sveriges Radio ligger långt fram.

Framför allt deras strategier kring digital framställan och tillgänglighet var för mig väldigt inspirerande. I stället för att det ska vara ett appendix när dokumentären är klar så är det en naturlig del av hela arbetsprocessen.

Eveleth var särskilt generös som över en kopp kaffe gärna utvecklade sina resonemang efter ordinarie program och vi har hållit kontakten sedan dess.

Ökat lyssnarsiffrorna efter mässan

Denna fortlöpande återkoppling har jag haft mycket nytta av genom hela det gångna året. Genom att föra den vidare till mina kollegor på Radiosporten, inte minst i arbetet med ”FotbollsArena” den podcast jag själv är med och producerar. Där tog vi under våren ett rejält omtag, där digitala strategier nu är en självklar del genom hela arbetet med våra avsnitt.

Resultaten har varit lika tydliga som glädjande. Vårt innehåll har blivit mycket bättre och vassare, lyssnarsiffrorna har nästan fördubblats. Mycket tack vare kunskap som tillskansades och kontakter som knöts i Austin.

Glädjande nog har det gått som en röd tråd genom hela min yrkestillvaro sedan jag kom hem från Texas. Stipendiet har gett oväntat mycket kunskap, inspiration som jag lyckligtvis inte bara haft nytta av personligen, utan också kunnat föra vidare till hela min redaktion.

Richard Henriksson,
Radiosporten