Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte

Den 25 juni 2020 genomförde Svenska Sportjournalistförbundet sitt ordinarie årsmöte. Det skedde i Göteborg och sändes digitalt på grund av rådande omständigheter med corona.

Till mötet hade styrelsen föreslagit en höjning av den årliga medlemsavgiften. Då årsmötet ansåg att antalet deltagare på mötet var för få valde årsmötet att skjuta upp omröstningen till ett extra årsmöte i slutet av augusti.
Det kommer att äga rum den 25 augusti 18.30 och sändas digitalt. Vi uppmanar alla medlemmar att delta via länk.
Det innebär att det finns tid att sätta sig in i ämnet och kunna delta i omröstningen. Digital inbjudan kommer via nyhetsbrev när det närmar sig.

Styrelsens förslag till årsmötet tillika extra årsmöte den 25 augusti, 18.30, lyder:
•Medlemsavgift höjs till 500 kronor (tidigare 300 kronor) per år för aktiva medlemmar.
•AIPS-avgiften höjs till 700 kronor (tidigare 600 kronor) över två år.
•Medlemsavgiften för passiva medlemmar ligger kvar på 200 kronor per år.

Här finns information om bakgrunden till förslaget:

Förslag från styrelsen till årsmötet

Samarbetet med Svenska spel avslutas 2020

Har du frågor kontakta gärna oss via vår hemsida eller direkt till ordförande Petra Thorén (petra.thoren@aftonbladet.se).