Riktlinjer mediehantering damallsvenskan/elitettan 2020

Riktlinjer mediehantering damallsvenskan/elitettan 2020

Elitfotboll dam har utfärdat ett protokoll för genomförande av matcher i damallsvenskan och elitettan under Covid-19.
Svenska Sportjournalistförbundet har inte kunnat påverka innehållet. . Vi är däremot överens med EFD om att hålla en löpande dialog under säsongen.
EFD ser i dagsläget inte någon risk att under seriernas inledning behöva neka journalister ackreditering på grund av platsbrist på arenorna. Däremot poängteras vikten av att i tid ackreditera sig hos matchvärden. Nedan följer ett utdrag ur det avsnitt som berör media.

Allmänt
Svenska Fotbollförbundet har kontinuerligt uppdaterat sina rekommendationer för hela den svenska fotbollen baserat på myndigheternas riktlinjer, och med dem som grund har Elitfotboll Dam (EFD) fastställt riktlinjer för klubbarna i OBOS Damallsvenskan och Elitettan.

Media – i två kategorier
Det finns två kategorier av media.
Media för att matchen ska kunna sändas:
Rättighetsinnehavare: Live TV/bild – Aftonbladet, Expressen TV/Mitt Media: upp till 20-25 personer (+ eventuellt 10-15 personer utanför arenan i OBområdet inklusive OB-bussar).
Liveradio: 2 personer
Webbradio: 2 personer
Magasin: 2 personer
Nyhetsrätt: 2 personer
Rapportering matchstatistik: 3 personer
Fotografer – ett par utvalda bolag
Klubbmedia – några få utvalda

För sändande media gäller följande instruktioner:
Minsta tecken på symtom – stanna hemma.
Ingen servering av mat och dryck – alla måste ta med sin egen fika om sådan önskas.
Ankomsttid för produktionsbolaget koordineras av arrangören och alla detaljer meddelas senast två dagar innan match.
Produktionsmöte ska genomföras i mötesrum där väl tilltagna säkerhetsavstånd kan hållas. Kan inte detta tillgodoses ska mötet om möjligt genomföras utomhus.
Intervjuer före match är bestämda i förväg och görs på bestämd plats. En reporter + en fotograf som använder säker utrustning samt även säkrar avståndet mellan reporter och intervjuad spelare/ledare.
Efter matchen måste samma fokus finnas och se till att säkerställa att avstånd hålls och säker utrustning används.
Om möjligt gör alla intervjuer utomhus.
Ingen gemensam presskonferens efter matchen.

Återstående sändande och övrig media:
Minsta tecken på symtom – stanna hemma.
Endast ett begränsat antal journalister tillåts. Arrangörens medieansvarige ansvarar för att ha kontrollen på vilka journalister samt fotografer som erhåller ackreditering och har när som helst rätt att neka vem som till ackreditering, för att begränsa antalet personer på pressläktaren.
Ingen servering av mat och dryck – alla måste ta med sin egen fika om sådan önskas.
Ankomsttid för annan media än direktsändande bolag är begränsad till 15- 45 minuter innan matchstart.
Pressrummet kommer vara öppet 45 minuter innan matchens start tills 45 minuter efter matchens slut. Endast press som nödvändigtvis måste använda pressrummet kommer ha tillgång till rummet. All media som kan genomföra sitt arbete på pressläktaren är hänvisad att vara där från det de anländer tills de lämnar arenan (gäller OBOS Damallsvenskan).
Det kommer att finnas restriktioner angående placeringen för journalisterna och fotograferna, allt för att säkerställa att distanseringen följer myndigheternas rekommendationer.
Toaletter för både män och kvinnor finns.
Efter matchen så arrangeras ingen presskonferens utan enskilda intervjuer med spelare och ledare bokas via klubbens medieansvarige. Dessa genomförs på en yta med stort utrymme (helst utomhus) och där social distans kan hållas.

Uppdelning media
Arenan delas in i olika zoner, så att olika typer av media inte befinner sig på samma ytor. Exempelvis, tv (produktion, övriga teknisk personal samt kommentatorer) har sina utpekade platser och områden att vara på och är inte beblandade med annan media.
Tillgång till närheten av spelplanen är det endast ett begränsat antal personer som får, exempelvis fotografer, tv-produktion och som har en arbetsuppgift att utföra. Alla som jobbar i närheten av spelplanen – med undantag reporter/tv-fotograf som gör intervjuer i samband med matchen – skall hålla sig borta från bägge lagens spelare och ledare.

Övrigt
Alla instruktioner från arrangören skall följas. Överträdelse kommer kunna innebära att ackreditering från alla evenemang dras in.
Med ett absolut minimalt antal av medierepresentanter så kan matcher spelas med endast sändande media. I det ideala – men ändå mycket begränsade – scenariot där även annan media kan tillåtas att närvara vid matchen, men med tydliga begränsningar om var de får befinna och röra sig. Arrangören skall vara restriktiv med vilka som kan erhålla ackreditering. Rekommendation max två skrivande reportrar samt en fotograf från samma bolag.
Varje arrangör ansvarar för vilka journalistrepresentanter som kan erhålla ackreditering till matchen.

Läs hela medieguiden här: Damallsvenskan 2020 media