SSF:s verksamhetsberättelse 2020–2021

SSF:s verksamhetsberättelse 2020–2021

Pandemin har påverkat verksamhetsåret både för oss som organisation och för våra medlemmar. Kåren har fått vänja sig vid protokoll och digitala pressträffar, att bevaka evenemang med regelbundna covidtester och snabba förändringar.

Många redaktioner har dragit ned på den fysiska bevakningen och i en värld av minskat utrymme för mångfald i bevakningen arrangerade SSF i början av 2021 en livesänd debatt för att spegla hoten mot sportjournalistiken i spåren av corona – vad kommer att bestå? Övriga aktiviteter har fått skjutas upp och det främsta arbetet har SFF:s styrelse lagt på att stärka dialogen om viktiga arbetsrelaterade frågor med landets stora idrottsförbund och intresseorganisationer gällande bevakningen av seriespel och mästerskap. Detta i en tid där förutsättningarna är helt andra än vad vi är vana vid. Ett fotbolls-EM och ett OS väntar i sommar och vi vet i skrivande stund inte hur bevakningen kommer att kunna utföras.

Vi har under året också arbetat för och medvetet tagit kliv närmare våra medlemmar genom ett nyhetsbrev och ökat engagemang på vår Facebook-sida. Ambitionen för framtiden är att arrangera fler tillfällen för förkovring och fördjupning i ämnen som engagerar våra medlemmar. Det är en tuff tid för många, inte minst förbundets frilansande medlemmar.

På styrelsens vägnar tackar jag för förtroendet och ser tillbaka på ett år som utsatt vårt samhälle för stora prövningar och därmed också idrotten samt oss som har som uppdrag att bevaka den.
Nedan finns en mer detaljerad genomgång av vad som skett under verksamhetsåret.

Petra Thorén, ordförande, 29 april 2021


Organisation

Styrelsen
Ordförande
Petra Thorén, Aftonbladet, Göteborg (mandat utgår 2021)
Vice ordföranden
Lena Sundqvist, TV4/CMore, Stockholm (2022)
Kassör
Malin Henrikson, Borås Tidning, Borås (2021)
Sekreterare
Mats Olsson, frilans, Stockholm (2021)
Ledamöter
Carl Sandin, Bildbyrån, Göteborg (2022)
Rebecca Candevi, Östgöta Correspondenten, Norrköping (2021)
Petter Nilsson, TT, Stockholm (2021)
Per Sandberg, Piteå-Tidningen, Piteå (2021)
Cecilia Kristoffersson, Sulkysport, Stockholm (2021)
Suppleant
Lasse Persson, Sveriges Radio, Stockholm (2022)
Mathilda Gustafsson, suppleant (2021)

Revisorer
Örjan Westberg, revisor, Stockholm (2022)
Tord Källström, revisor, Stockholm (2022)
Mikael Brandstam, revisorssuppleant, Stockholm (2022)

Valberedning
Håkan Svensson, Luleå (2022) – sammankallande
Anna Blomqvist, Stockholm (2022)
Lars Granqvist, Stockholm (2022)


Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid fem tillfällen:
• 25 augusti hos Mats Olsson i Nacka
• 27 oktober, Digitalt möte
• 14 december, Digitalt möte
• 11 mars, Digitalt möte
• 4 maj, Digitalt möte

Årsmöte
Årsmötet 2020 hölls den 25 juni på Bildbyråns kontor i Göteborg. Ett extra årsmöte för att fastställa nya medlemsavgifter hölls 25 augusti hos Mats Olsson i Nacka. Båda dessa möten sändes live, för våra medlemmar, på nätet.

Ekonomi
Pengarna på SSF:s konto dubblerades i det närmaste under det gångna verksamhetsåret och utgående saldo 2021-04-30 var 482 814 kronor.
Förklaringarna är flera:
• Under pandemin har såväl de utåtriktade aktiviteterna som de fysiska styrelsemötena reducerats till ett minimum, vilket gjort att utgifterna kraftigt minskat.
• Höjningen av avgiften från 300 till 500 kronor har gjort att medlemsintäkterna ökat.
• Även insättningarna från Kronofogden har ökat.
• Idrottsjournalisterna i Göteborg har avvecklat sin verksamhet och donerat sina kvarvarande tillgångar till Sportjournalistförbundet – 76 302 kronor – som ska användas till stipendier.
Allt det här gör att SSF står på en stadig grund inför framtiden.

Medlemmar
När det här skrivs (2021-04-29) har vi 287 medlemmar. Det är ett litet tapp mot förra året. Vi befarade att avgiftshöjningen från 300 till 500 kronor skulle leda till större avhopp. Så har det inte blivit. Däremot finns det skäl att tro att coronapandemin tvingat frilansjournalister och fotografer att pausa sina verksamheter och inte längre kan/vill vara medlemmar.

Internationellt
AIPS har svängt in all sin verksamhet till digitala träffar och erbjudit ett stort antal debatter och möten att delta på. Här har relevanta och intressanta ämnen som rasism och kvinnor inom idrotten varit tema. SSF har deltagit på en del, men långt ifrån allt. Det finns en källa till internationella kontakter som våra medlemmar sällan nyttjar inom AIPS.
Den mer täta dialogen med våra nordiska grannar har varit lite vilande under pandemin. Det planerade mötet i Oslo under maj 2021 har flyttats fram till december 2021.

Vi bjöd in flera verksamma profiler inom idrotten för att diskutera det aktuella läget i spåren av pandemin.

Aktiviteter
I spåren av pandemin har mycket av det vi planerat och tänkt utveckla med medlemsträffar fått sättas på paus. Vårt traditionella julmingel förstod vi tidigt att det inte skulle gå att arrangera i år. Flera evenemang som vi skulle varit delaktiga i har blivit inställda eller framflyttade.
För att på ett säkert sätt kunna diskutera och informera om sportjournalistikens läge i pandemin hade vi en egen livesändning via Facebook (2021-01-27) där vi bjöd in flera verksamma profiler inom idrotten för att diskutera det aktuella läget. Detta blev väldigt lyckat och är något vi vill utveckla.
Vår förhoppning är att kunna arrangera fler fysiska träffar i form av workshops, utbildningar eller mingel i en större utsträckning i framtiden. Med tanke på situationen i världen är vi ändå nöjda med det vid åstadkommit.
Vi skickade ut en medlemsenkät där vi fick reda på vad våra medlemmar tycker, tänker och förväntar sig av oss. Mycket var positivt och vi fick en hel del förslag och idéer som vi ska jobba vidare med.

Medlemsregister – Nyhetsbrev
Efter att de lokala klubbarna gick upp i SSF 2017 har vi nu fått bra ordning på vårt medlemsregister. Vi har gått igenom och sammanställt olika listor och letat fram mejladresser för att våra medlemmar ska få rätt information. Vår närvaro på sociala medier har ökat och blivit bättre, samtidigt som hemsidan fått ett ansiktslyft. Det har gjort att vår kommunikation blivit tydligare. Plattformen för vårt nyhetsbrev som vi implementerat via WordPress har gjort att vi på ett enklare, snyggare och effektivare sätt når ut till våra medlemmar.

Dialog med idrottsförbunden
Dialogen med landets större idrottsförbund är en viktig del i SSF:s uppdrag. Under coronapandemin har dialogen tätnat och handlat om konkreta förutsättningar för de som bevakar vissa idrotter. SSF har haft en regelbunden dialog med Svenska Fotbollförbundet inför landskamperna i Nations League, VM-kval, ett kommande EM, samt damernas final i Champions League i Göteborg. Förutsättningar har diskuterats och skapats. De begränsningar som pandemins restriktioner kräver har också skapat konkreta åtgärder. SSF har även en tät dialog med SEF (Svensk Elitfotboll) gällande riktlinjer för media på arenorna i allsvenskan och superettan, samt med Sveriges Olympiska Kommitté inför ett kommande OS.
Under SHL-säsongen har SSF och SHL fört ett antal samtal om arbetsförhållanden i samband med SHL-matcher. Det har framför allt handlat om smittspridning, det journalistiska uppdraget, spelarnas tillgänglighet och utvidgad statistikdatabas. Från våra medlemmar har det framför allt funnits synpunkter kring arbetssituationen vid Djurgården Hockeys hemmamatcher på Hovet. SSF initierade därför i december 2020 ett digitalt möte mellan ett antal journalister, SHL och klubbens kommunikationsavdelning.

Lars-Gunnar Björklund-stipendiet gick till Philip O´Connor.

Stipendier
2020 var sista gången vi delade ut stipendier i samarbete med Svenska Spel. Det blev också det mest utmanande året för våra stipendiater i och med att många av uppdragen bygger på fritt resande i världen. Pandemin har som vi alla vet satt stopp för det och därför har stipendiaterna fått längre tid på sig att genomföra sina arbeten. Nytt slutdatum är 30 november 2021.
Det stora Lars-Gunnar Björklund-stipendiet gick till Philip O´Connor för hans vilja att undersöka det norska fotbollslandslagets mediestrategi. I en värld där allt fler landslag, till exempel det svenska, blir mindre och mindre tillgängliga har det norska damlandslaget valt att gå i motsatt riktning. Varför? Vad finns för fördelar respektive nackdelar med detta? Och hur skiljer det sig från det svenska damlandslaget? Det var några av frågeställningarna som han hade med sig in i sin studie. Resultatet går att läsa på vår hemsida i form av Philips stipendierapport. Där kan man också se en Tv-intervju gjord av Svenska Spel med Phillip O´Connor.
Samarbetet med Svenska Spel har i och med detta avslutats och styrelsen jobbar med att hitta andra lösningar och samarbetspartners för att kunna dela ut stipendier till våra medlemmar även framöver.

Fotograf: Carl Sandin/Bildbyrån
Anders Bengtsson och Johan Orrenius från fotbollsmagasinet Offside – Årets Sportjournalist 2020.

Årets sportjournalist
SSF utsåg Anders Bengtsson och Johan Orrenius från fotbollsmagasinet Offside till Årets Sportjournalist 2020. Juryns motivering lyder: Fristående med en stark trovärdighet. Djup och bredd från såväl de stora arenorna som bakgårdarna, med en ständigt inspirerande berättarkonst. Med ett mod som främjar journalistikens oberoende. Det är första gången priset delas ut till två personer samma år.


Styrelsen 2021-05-03