Dialog under EM och oro inför OS

Dialog under EM och oro inför OS

Årsmöte och ny styrelse på plats!

Den 1 juni genomförde Svenska sportjournalistförbundet ett digitalt årsmöte för verksamhetsåret 2020-2021. Protokoll finns att läsa här.

Jag inleder med att tacka för förtroendet att leda styrelsen ytterligare ett år. Det har varit en sällsynt tid och pandemin har inneburit att vi har fått ställa in träffar och evenemang och lagt fokus på viktig dialog med de stora förbunden kring hur vi ska arbeta på plats och digitalt under seriespel, landskamper och mästerskap.
Verksamhetsberättelsen kring året som gått finns här.

När samhället sakta öppnar upp gör även idrotten det och vi ser att en av SFF:s främsta uppgifter är att följa utvecklingen och normalisera arbetsförhållandena i den takt det går för att sportjournalistiken ska gå att bedriva på ett konstruktivt sätt. Vi ser också fram emot nya fysiska och digitala möten för utbildning och fördjupning och inte minst ett nytt förfarande kring våra stipendium tack vare Idrottsjournalisternas klubb i Göteborg.

I samband med årsmötet förändrades styrelsen något. Vi tackar Rebecca Candevi, Cecilia Kristoffersson och Mathilda Gustafsson för två år i styrelsen och välkomnar Jennifer Wegerup, frilansjournalist med uppdrag för SVT och Expressen, Jennifer Kücükaslan från Nent Group och Daniel Grefve från SVT.
Mats Olsson, som mycket förtjänstfullt under många år varit förbundets sekreterare, kvarstår i styrelsen som suppleant. 
Nedan följer information kring EM och en tydlig oro inför OS. 

SSF och SvFF i tät dialog inför och under EM
Inför och under EM har SSF haft en tät dialog med Svenska fotbollförbundet. Det har handlat om de praktiska förutsättningarna i Båstad och i Göteborg, för att skapa covid-säkra arbetsförhållandena för både spelare, ledare och journalister.
SSF har varit behjälpliga kring ackrediteringar och prioriteringar kring desamma, men trots begränsningar i pandemin ska alla som ansökt fått ackreditering till mästerskapet och basecamp. Uefa hade däremot en begränsning på max fem journalister från samma mediebolag.
Vi har också diskuterat och fört fram gemensamma önskemål från de utsända kring upplägg och deltagare på presskonferenserna. Vi får utvärdera denna dialog i efterhand, men SSF ser positivt på att diskussionen finns mellan SvFF och förbundet i hopp om att det ska underlätta för våra medlemmar.
En stor fördel under ett logistiskt svårt mästerskap har varit den gemensamma transporten. Många journalister har åkt i ett gemensamt plan. Stort tack till Tobias Jedeskog på TV4 och Johan Kücükaslan, SVT, som dragit ett stort lass för att få kåren i luften!

Så har SSF agerat inför OS
OS stundar och det är en utmaning i den fortsatt pågående pandemin. Organisationen i Tokyo har kommit med strikta restriktioner, något som journalistkåren har en stor förståelse för med tanke på omständigheterna. Men det finns detaljer i ramverket som fått Sportjournalisternas förbund att reagera och agera. Det är vi inte ensamma om då ämnet debatterats inom AIPS, Internationella sportjournalistförbundet, och av internationella medier. Det SFF främst reagerar på är uppdateringarna i de senaste riktlinjerna:
•Journalister som inte följer regelverket varnas för att de kan bli fotograferade och uthängda i sociala medier.
•GPS-funktionen på telefonen ska vara påslagen hela tiden. Om man vid en kontroll inte har det – tex för att telefonen gått sönder eller laddat ur – kan man bli utfrågad och föremål för utredning.
•Det kan vara tillåtet att gå till ett snabbköp i närheten av hotellet – men max i 15 minuter. Om man är borta längre kan man bli av med ackrediteringen.I övrigt är det ett stort problem att arrangören i Tokyo är så svår att få tag på. 
SSF har fört fram frågeställningarna till SOK som tog dem vidare till IOK vid ett internationellt möte. Beskedet som SOK:s mediechef Lars Markusson återkom med var dock föga tillfredsställande. Svaret från IOK:s kommunikationsansvarige gällande risken att bli fotograferade och uthängda: ”Det är väldigt viktigt att vi alla följer regelverket, men det här kan ha varit lite väl tufft formulerat”.
SSF har en pågående dialog med AIPS och kommer eventuellt att lyfta frågan på andra sätt.

Med de orden önskar styrelsen via undertecknad en fortsatt trevlig sommar!
Vänligen Petra Thorén, ordförande