SSF:s verksamhetsberättelse 2021–2022

SSF:s verksamhetsberättelse 2021–2022

Vi sätter punkt för ett historiskt och tragiskt verksamhetsår. Problematiken i Ukraina fortsätter, medan pandemin verkar ha stillat sig.

Samhället och idrotten har med släpande steg under 2021 och början av 2022 återgått till ett mer normalt läge efter pandemin. Vår inhemska idrott spelas åter inför publik och förutsättningarna för landets verksamma sportjournalister är i stort samma som före pandemin, utan alla restriktioner. Samtidigt har verksamhetsåret erbjudit ett fotbolls-EM och två OS, mästerskap som blev långt från normala bevakningsmässigt. SSF hade inför EM i fotboll en konstruktiv dialog med Svenska fotbollförbundet gällande förutsättningarna för bevakande media och inför OS i Peking arrangerade SOK och SSF en gemensam träff som 37 medlemmar deltog på.

Efter OS i Peking, som trots allt bevakades av färre svenska journalister än normalt, bröt kriget i Ukraina ut. En invasion av Ryssland som har mötts av förakt och fördömande i världen, så även inom idrottens miljöer. Ryska och belarusiska idrottare har portats på många håll och inom AIPS har en diskussion om uteslutning av nationernas representanter blossat upp. AIPS har fördömt Rysslands oförsvarbara agerande, men frågan om att utesluta enskilda representanter från länderna lever vidare. AIPS europeiska styrelse har slutit upp och försökt påverka i frågan – SSF har ställt sig bakom de aktionerna.

SSF har under året fortsatt att skicka ut medlemsbrev, vi har utsett Joel Segerdahl till ”Årets sportjournalist”, men kan också konstatera att intresset för våra stipendier minskat vilket sannolikt kan bero på pandemin och begränsade resmöjligheter. Vi hoppas på en förändring.

Å styrelsens vägnar tackar jag för förtroendet och ser tillbaka på ännu ett år med stora prövningar i vårt samhälle och i sportens värld.

Nedan finns en mer detaljerad genomgång av vad som skett under verksamhetsåret.

Styrelsen via Petra Thorén, ordförande


ORGANISATION

STYRELSEN
Ordförande

Petra Thorén, Aftonbladet (2022)

Ledamöter
Carl Sandin, Bildbyrån (2023)
Lena Sundqvist, TV4/CMore (2022)
Petter Nilsson, TT Nyhetsbyrån (2023)
Malin Henriksson, Borås Tidning (2022)
Per Sandberg, Piteå-Tidningen (2022)
Jennifer Wegerup, frilans (2023)
Jennifer Kücükaslan, Nent Group (2022)
Daniel Grefve, SVT (2023)

Suppleanter
Lasse Persson, Sveriges Radio (2022)
Mats Olsson, frilans (2022)

Revisorer

Örjan Westberg, revisor, Stockholm (2022)
Tord Källström, revisor, Stockholm (2022)
Mikael Brandstam, revisorssuppleant, Stockholm (2022)

Valberedning
Håkan Svensson, Luleå (2022) – sammankallande
Anna Blomqvist, Stockholm (2022)
Lars Granqvist, Stockholm (2022)STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid följande fyra tillfällen:
1 september: Stockholm, fysiskt
9 december: Digitalt
16 mars: Digitalt
25 april: Stockholm. Hybrid, fysiskt/digitalt

ÅRSMÖTE
Årsmöte 2021 hölls den 1 juni i Bildbyråns lokaler i Stockholm. Mötet var digitalt och medlemmar kunde deltaga via länk, både för att lyssna och rösta.


EKONOMI
Kapitalet fortsätter att växa och förklaringen är till stor del densamma som förra året.
Utgifterna har varit begränsade med få fysiska styrelsemöten och utåtriktade aktiviteter på grund av pandemin. Samtidigt har kontot fyllts på med i första hand medlemsavgifter, men även med föreningens hanteringsavgift för AIPS-korten och insättningar från Kronofogden.

Saldot ligger i slutet av verksamhetsåret på 617 196 kronor. Noterbart är att det i den summan ingår förra årets gåva från Idrottsjournalisterna i Göteborg (76 302 kronor) och att dessa pengar är vikta för stipendier.
SSF har en stabil ekonomi när verksamheten nu kan börja återgå till mer normala förhållanden.


MEDLEMMAR
Vi har just nu 214 betalande medlemmar. Det saknas inbetalningar från 47 personer. Av dem har vi gott hopp om att få in pengar från ett 30-tal. Vi ser ett tapp av medlemmar inte minst bland frilansfotografer, troligen kopplat till pandemin som gjort att många fått lägga ned sin verksamhet. Det är också svagt intresse från SVT och Radiosporten. På plussidan finns Kanal 75 som inte varit med på några år men som nu själva hörde av sig och ville bli medlemmar.


AKTIVITETER
Även det här året blev en del planerade aktiviteter, som deltagande i debatter i samband med Träffpunkt Idrott, inställda på grund av pandemin. Men våra digitala träffar har fungerat fint.

I oktober bjöd fjolårets vinnare av ”Årets sportjournalist” Offside-redaktörerna Johan Orrenius och Anders Bengtsson på en inspirationskväll. Den sändes live på Facebook. Sändningen låg kvar och har setts av flera i efterhand.

Inför OS i Peking arrangerade SSF och SOK en pressträff för att diskutera och informera om läget inför vinter-OS. Det var en lyckad digital träff/frågestund med 37 deltagare. I samband med OS deltog SFF:s ordförande Petra Thorén i Publicistklubbens debatt om att bevaka ett mästerskap i en diktatur.

Kontakter är tagna med Journalistförbundet om kommande kurser och studiemöjligheter men diskussionerna är i sin linda.


DIALOG MED IDROTTSFÖRBUNDEN
En hörnsten i SSF:s verksamhet är att vara en spelare som idrottens stora aktörer vänder sig till. Så är fallet inte minst när det kommer till fotbollen. SSF har fortsatt haft en tät dialog med Svenska fotbollförbundet. Inför EM var den regelbunden och detaljerad kring förutsättningarna för arbetet på plats kring det svenska landslaget. SSF förde även dialog med de medierepresentanter som bevakade mästerskapet.

Dialogen med Sef är också väldigt god. SSF har varit delaktiga i formandet av de nygamla riktlinjerna och Sef arrangerade en träff med landets fotbollsjournalister som SSF deltog på.

Under året har SSF haft kontakt med SHL och Svenska Ishockeyförbundet haft kontakt för att säkerställa att våra medlemmar får bästa möjliga arbetsförutsättningar. Huvuddelen av kontakten har skett med SHL, i samband med att covid-spridningen i samhället kommit i nya faser – och SHL:s regler därmed uppdaterats.


INTERNATIONELLT ARBETE
De senaste åren har varit svåra rent praktiskt. Att resa har inneburit stora svårigheter och att bevaka tävlingar och matcher har betytt covidtest bittida och sent och en rad andra utmaningar.
Till OS i Peking åkte färre av oss än vanligt, inte så märkligt med tanke på läget, men många var ändå på plats och gjorde ett strålande jobb under krävande omständigheter.

I december i fjol skulle tre personer ur styrelsen varit på plats i Oslo för att möta andra nordiska sportjournalister, nätverka, lära, lyssna och bidra med vårt kunnande och våra synpunkter. Men allt ställdes in då covidsmittan just då steg igen. Nu blir det av nu i maj istället och vi ser verkligen fram emot att äntligen kunna mötas fysiskt, bortom skärmarnas begränsande verklighet.

I december hade vi ändå ett stormöte digitalt med de nordiska kollegorna. Närvarande från oss var Petra Thorén, Jennifer Wegerup och Daniel Grefve. Vi talade då mycket om fotbolls-VM i Qatar och de demokratiska utmaningar det mästerskapet innebär, om det är rätt eller fel att vara där och mycket annat.

Dialogen mellan oss styrelsemedlemmar från olika länder har helt kommit att präglas av kriget i Ukraina. Rysslands invasion innebar diskussion och ställningstaganden i ett läge där ingen kan förbli neutral och det inte går att säga att sport och politik inte hör ihop. Som vi sett har ju också de flesta, som FIFA och UEFA, uteslutit Ryssland från allt tävlande tills vidare.

Vi har under året arbetat på att utvidga vårt nätverk och få en ännu bättre direkt kontakt med AIPS ledning, ovärderligt i stora sammanhang där vi från Sverige är en rätt liten aktör.
Liten, men samtidigt viktig och där vi kan bidra med våra tankar och åsikter och arbeta för konkreta saker som bättre arbetsförhållanden för alla oss ute på fältet men också för jämställdhet, yttrandefrihet och andra viktiga demokratiska frågor.


STIPENDIER
Det har varit en tuff tid för stipendiaterna.
Alla som fick det sista stipendiet som delades ut i samarbete med Svenska Spel har inte kunnat genomföra sina åtaganden på grund av världsläget. De är självklart välkomna att ansöka om nya stipendier i framtiden då ny finansiering finns på plats.

Allt samarbete med Svenska Spel är nu avslutat.

Vi har tack vare pengar från Göteborgsklubben nu möjlighet att fortsätta dela ut stipendier framöver.
Intresset i år var tyvärr väldigt svagt hos våra medlemmar och inga stipendier har delats ut under detta verksamhetsår.


ÅRETS SPORTJOURNALIST
SSF utsåg Joel Segerdahl från Discovery Networks till Årets Sportjournalist 2021.

Juryns motivering lyder: För en berättarkonst från gärdsgårdsserier till olympiska spel,
som speglar enskilda händelser och människors betydelse för idrott och i samhället.
Journalistik som berör; som stillar och skapar nyfikenhet.
Priset delades precis som tidigare ut i samarbete med Träffpunkt Idrott.

Joel Segerdahl
Joel Segerdahl utses av SSF till Årets Sportjournalist 2021. Foto: Mats Olsson

Styrelsen 22-04-30