Träffpunkt Idrott – och slutord från avgående ordföranden

Träffpunkt Idrott – och slutord från avgående ordföranden


Rör det på sig gällande jämställdheten inom svensk sportjournalistik? Vad säger forskarna om utvecklingen?
I samband med Träffpunkt Idrotts stora mässa i Göteborg i mars samlades SSF:s styrelse och fem externa gäster för ett runda-bordet-samtal om jämställdhet.

Inbjuden till lunchen var Patrik Brenning, utsedd till Årets Sportjournalist, av SSF i samarbete med Träffpunkt Idrott. Runt bordet anslöt även Anna Setzman, kommunikationschef på RF, forskaren Daniel Alsarve, Nils-Olof Zethrin och Lina Wahlgren, utredare på Centrum för Idrottsforskning samt Martina Jeansson från Träffpunkt Idrott.

När närvarande styrelsemedlemmar gemensamt målat bilden av framsteg med jämställda målsättningar, utmaningarna med att rekrytera kvinnliga medarbetare och brist på kunskap pekade gästerna på både positiva och negativa trender.
• Supporterkulturen med unga tjejer känns nytt och kanske något media kan lyfta fram mer, säger Nils-Olof Zethrin, från Sveriges kommuner och landsting.
• Det finns något som är en grabbig norm, påpekar Lina Wahlgren.
• För Daniel Alsarve som studerat idrott och historia ur ett kritiskt perspektiv när det kommer till män och maskulinitet, finns det skäl att peka på kopplingen mellan idrott och samhälle,
• Idrotten är symboliskt ett bevis på att patriarkatet härskar i samhället och sportjournalistiken kan cementera föreställningar, säger han.

I följande diskussion talade vi om hur man medvetet kan välja eller välja bort bilder som symboliserar machokulturen inom idrotten. Likaväl som journalisterna kan välja ämne och tonalitet.
Efter det mycket givande samtalet kring lunchbordet på Svenska Mässan fick SSF chans att intervjua och presentera Aftonbladets Patrik Brenning på scen.

Dagen den 8 mars avslutades med styrelsemöte under vilket Petra Thorén enligt plan avgick som ordförande på grund av sitt nya uppdrag på Svenska Fotbollförbundet.

– Jag passar på att tacka våra medlemmar och styrelsen för de här åren. Min uppfattning är att vi tillsammans lyckats flytta vår organisation ytterligare framåt och jag vill uppmuntra till fortsatta insatser för sportjournalisternas vardag, arbetsvillkor och arbetsmiljö, sa hon.
Styrelsen arbetar under Petter Nilssons ledning vidare fram mot årsmötet i början av sommaren.