Hot mot journalister – helt oacceptabelt!

Hot mot journalister – helt oacceptabelt!


Svenska Sportjournalistförbundets styrelse har fått kännedom om att en av våra medlemmar har utsatts för allvarliga hot på sociala medier.

Hoten, som innefattat uppmaningar om att utsätta journalisten för våld, har kommit efter artiklar journalisten skrivit. Vi i SSF-styrelsen anser att detta är helt oacceptabelt och fördömer det inträffade.

Alla uppmaningar om våld är så klart oacceptabla, och att försöka hota och skrämma journalister kan i förlängningen innebära ett hot mot vår demokrati.
Från SSF:s sida uppmanar vi alla våra medlemmar att anmäla när sådant sker. Till en säkerhetsavdelning om det finns en sådan på er arbetsplats, eller till polisen.