Stora stipendiet delas ut på Idrottsgalan

Stora stipendiet delas ut på Idrottsgalan

Johanna Lundberg, Bildbyrån, får 2015 års stora sportjournaliststipendium – Lars Gunnar Björklunds stipendium  – för att i sin roll som fotograf följa iransk damfotboll på plats i Iran. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan i Globen den 25 januari.

Johanna Lundberg vill söka svar på frågan om fotbollen påverkar den iranska kvinnans självkänsla.

”Det betyder oändligt mycket att få möjligheten att åka ner och fördjupa mig, ge tid till ett drömprojekt på plats, säger Johanna Lundberg om stipendiet.

Stipendiet är på 40.000 kronor och delas årligen ut av Sportjournalistförbundet i samarbete med Svenska Spel.

Foto: Bildbyrån

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 96 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here