Inbjudan till årsmöte i Svenska Sportjournalistförbundet

Inbjudan till årsmöte i Svenska Sportjournalistförbundet

Inbjudan till Svenska Sportjournalistförbundets ordinarie årsmöte 2016

När: Tisdagen den 24 maj klockan 18.00

Var: Restaurang Löwenbräu, Fridhemsplan 29, Stockholm (T-bana Fridhemsplan)
Dagordning enligt stadgarna.

SSF bjuder årsmötesdeltagarna på middag direkt efter årsmötet.

SSF betalar resan till och från årsmötet för en representant från varje klubb vid användande av billigaste färdsätt. Dessutom betalar SSF hotellkostnaden för en natt för en representant från varje klubb.

Detsamma gäller förbundets hedersordförande Cars Stenfeldt och Leif Nilsson, hederssekreteraren Roger Gottfridsson och hederskassören Bengt Lindgren.
Beställning av hotellrum måste göras snarast till Berndt Rosqvist, telefon 0738/071444 eller e-post: svartrosa44@outlook.com. Obs ny mailadress.

Alla medlemmar i SSF är välkomna till årsmötet. Rösträtten ligger dock hos en person från varje klubb. Klubbarna har olika antal röster i förhållande till storlek.

Med denna inbjudan finns ett förslag till stadgeändring från förbundsstyrelsen (se nedan). Den skulle enligt stadgarna ha presenterats 45 dagar före årsmötet. Men vi hoppas att årsmötet kan besluta att ändå ta upp förslaget.

Välkomna

Stockholm 22 april 2016

Svenska Sportjournalistförbundet
Styrelsen

 


FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN TILL ÅRSMÖTET I SSF 2016:
Utöka SSF:s styrelse till 11 personer

Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) står inför nya utmaningar. Vi behöver bli en organisation i tiden och vi behöver hitta ett sätt att engagera, och locka nya medlemmar.
Det känns nödvändigt med en riktningsförändring: Vilka frågor ska vi arbeta för? Hur kan vi vara en motpart till de stora idrottsförbunden och klubbarna? Vad kan vi göra för aktiva sportjournalister i dagens mediebransch?

Vi föreslår att SSF:s styrelse utökas med två personer, det vill säga till 11 styrelsemedlemmar, med två personer från SKS-styrelsen (Sportjournalisternas klubb Stockholm).

Förslaget avser alltså en stadgeändring.

Syfte:
Dels får vi en större styrelse där vi på ett bättre sätt kan dela på arbetet och jobba för en bättre organisation. Dels kan vi på detta sätt inleda ett samarbete mellan SSF och SKS som är nödvändigt för rörelsens överlevnad.
SSF delar redan många frågor med SKS. Nu kan vi bli både effektivare och starkare tillsammans.
På sikt tror vi att en sammanslagning av alla regionala klubbar till en organisation är det bästa. Idag fungerar verksamheten bara i ett fåtal klubbar. Detta får anses vara en fråga för framtiden, men ett utökat samarbete är ett nödvändigt – och inspirerande – steg mot förändring.

För att i framtiden kunna samarbeta med SKS på ett enklare sätt föreslår vi även att vårt verksamhetsår ska följa Stockholmsklubbens. Det vill säga 1 november-31 oktober.

Stockholm 18 april 2016

Svenska Sportjournalistförbundet
Styrelsen