Årets Sportjournalist: Vilket är ditt val?

Årets Sportjournalist: Vilket är ditt val?

Stadgarna för priset ”Årets sportjournalist” har, efter remiss i SSF och SKS styrelser samt hos juryordföranden, setts över. Dels för att det är ett gemensamt pris, dels för att stadgarna inte setts över på flera år.
Vem tycker du ska få utmärkelsen 2016? Nu efterlyser vi nomineringar.

Svenska Sportjournalistförbundet och Sportjournalisternas Klubb Stockholms pris ”Årets sportjournalist” är sedan 2015 ett gemensamt pris, och kan erhållas av journalist verksam i hela landet. Priset går till ”Årets sportjournalist” i Sverige.

Nu kan du också vara med och påverka jurybeslutet. SSF och SKS efterlyser nomineringar till vem, enligt paragraf 4, som 2016 ska bli ”Årets sportjournalist”.

Årets sportjournalist utses under ett jurymötet den 8:e november. Offentliggörandet sker i slutet av månaden.

”Att bli utsedd till branschens främste är ett bevis för en stark yrkesprestation baserad på integritet och journalistiskt driv. När nu priset dessutom inkluderar samtliga sportjournalister i hela landet blir dess tyngd och betydelse extra kraftig”.
Lasse Granqvist, juryns ordförande


Mejla din kandidat med motivering till, enkomt eller samtliga:

Juryns ordf, Lasse Granqvist: lassegpab@gmail.com
SSF:s ordf, Lisa Edwinsson: lisa.edwinsson@dn.se
SKS ordf, Jenny Modin: jenny.modin@svt.se

Olof Lundh, TV4 och Fotbollskanalen, utsågs till Årets Sportjournalist 2015. Foto: Bildbyrån
Olof Lundh, TV4 och Fotbollskanalen, utsågs till Årets Sportjournalist 2015.
Foto: Bildbyrån

***

Nedan följer de uppdaterade stadgarna.

Kriterier Årets Sportjournalist i Sverige

§ 1 Stiftare

Priset delas ut av Svenska Sportjounalistförbundet, nedan SSF.

§ 2 Jury

Juryn utses av SSF:s Styrelse. Följande grundkriterier gäller:

1) antal ledamöter ska totalt vara fem, av vilka en fungerar som ordförande
2) såväl kvinnor som män ska representeras
3) såväl skrivande journalistik, som etermedia ska representeras
4) varje ledamot äger en röst
5) ordförande röstar endast vid lika röstetal, då ordförandes röst fäller avgörandet.
Detta gäller vid varje röstning
6) ledamot får inte lägga ner sin röst
7) röstningen ska vara öppen och ske med handuppräckning
8) finalröstning ska genomföras mellan två kandidater
9) för att nå två kandidater ska juryn antingen:
a) enas om en av finalkandidaterna och rösta fram den andra
b) genomföra omgångsvisa röstningar till dess att två namn återstår
10) jurymötet ska genomföras årligen under november månad

§ 3 Mottagare

Mottagaren ska uppfylla följande grundkrav:

1) vara medlem i SSF eller i någon av SSF:s lokala klubbar i Sverige
2) vara verksam som journalist i etermedia; hit räknas också webb TV, poddar och annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i ljud och/eller bild till vilket räknas verk producerade som film, dokumentär eller faktaprogram samt kommentering av levande idrott och/eller
3) vara verksam som journalist i skriftlig form; hit räknas åtminstone, men inte endast, tidningar, bloggar, sociala medier, redigering, layout och feature samt annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i bild
4) inte fällts i Pressens Opinionsnämnd eller Granskningsnämnden för radio- och TV under det kalenderår vilket priset avser.
5) inte erhållit priset tidigare

§ 4 Kriterier

Juryn ska ta hänsyn till följande ingångsvärden:

1) mottagaren ska i sin yrkesverksamhet främjat sportjournalisternas och sportjournalistikens anseende
2) mottagaren ska genom sitt agerande i tal och/eller skrift och/eller bild markera journalistens oberoende och integritet
3) insatserna ska innehålla en dokumenterad briljans, genom avtryck i till allmänheten spriden media

§ 5 Pris

Mottagaren erhåller ett diplom med juryns motivering samt eventuellt, efter beslut av SSF, ett tillhörande penningpris.

§ 6 Ej mottaget pris

I händelse av att mottagaren inte accepterar priset ska detta meddelas. Ny pristagare utses ej.