Ja till sammanslagning mellan SKS och SSF

Ja till sammanslagning mellan SKS och SSF

Sportjournalisternas Klubb Stockholm tog på måndagen ett första steg mot sammanslagning med Svenska Sportjournalistförbundet.
Vid ett planerat extrainsatt årsmöte i maj kommer slutgiltigt beslut att fattas.


Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS) röstade på måndagskvällen ja till en sammanslagning med Svenska Sportjournalistförbundet (SSF).
Det handlar om en omorganisering, där verksamheten under 2017 kommer att samlas under ett enda tak.
– En riktningsförändring är nödvändig för att bli en organisation i tiden. Vi är glada och stolta över att medlemmarna backar oss i ett första steg mot sammanslagning. Vi ser fram emot att tillsammans jobba vidare i frågan med full kraft, säger Jenny Modin, ordförande i SKS.
– Vi tror att en samlad organisation är en starkare organisation. Vi delar redan många frågor med SKS, inte minst vad gäller säkerheten på arenorna. Tillsammans kan vi bli både effektivare och en mer tydlig röst, gentemot såväl medlemmar som idrottens aktörer, säger Lisa Edwinsson, ordförande i SSF.

Slutgiltigt beslut om en sammanslagning kommer att fattas vid ett planerat extrainsatt SKS-årsmöte i maj, i samband med SSF:s ordinarie årsmöte.

Stockholmsklubben är i dag mer eller mindre den enda av landets lokala sportjournalistklubbar med fungerande och kontinuerlig verksamhet. I övriga landsdelar är verksamheten slumrande eller nedlagd.
I omorganisationen ingår även att ta upp resterande lokalklubbar i en central organisation för hela landet.
På så vis kan vi bli en stark – gemensam – röst gentemot idrottsklubbar och förbund, samt genomföra en nödvändig modernisering av verksamheten.

Här motionen som SKS röstade ja till på årsmötet:
Motion till SKS årsmöte 5/12 2016: Slå samman SKS och SSF

SSF/SKS