Vem tycker du är Årets sportjournalist 2017?

Vem tycker du är Årets sportjournalist 2017?

Vem är Årets sportjournalist 2017?
Nu efterlyser Svenska Sportjournalistförbundet nomineringar.

Sedan 1987 har Årets sportjournalist utsetts av Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS). 2015 breddades utmärkelsen till att gälla sportjournalister i hela Sverige, då priset blev gemensamt med Svenska Sportjournalistförbundet (SSF).

Vid årsmötet i maj i år gick SKS och dess medlemmar upp i SSF i en gemensam organisation. Sammanslagningen, som även inkluderar landets övriga lokalklubbar, innebär att numera enbart SSF står bakom utmärkelsen Årets sportjournalist. I år ihop med en ny sponsor, Träffpunkt Idrott.

Ola Wenström, Viasat, blev Årets sportjournalist 2016. Foto: Bildbyrån
Ola Wenström, Viasat, blev Årets sportjournalist 2016.
Foto: Bildbyrån
Kriterierna för utmärkelsen sågs över i fjol (se nedan).

Nu kan du vara med och påverka jurybeslutet.
SSF efterlyser nomineringar till vem, enligt paragraf 3 och 4, som 2017 ska bli Årets sportjournalist.

Pristagaren utses under ett jurymöte i november. Offentliggörandet sker i början av december.

”Att bli utsedd till branschens främsta är ett bevis för en stark yrkesprestation baserad på integritet och journalistiskt driv. När nu priset dessutom inkluderar samtliga sportjournalister i hela landet blir dess tyngd och betydelse extra kraftig”.
Lasse Granqvist, juryns ordförande


Mejla din kandidat med motivering till juryns ordförande, Lasse Granqvist: lassegpab@gmail.com

I juryn ingår även SSF:s båda vice ordföranden Ulf Niklasson och Jenny Modin, SSF:s styrelseledamot Erik Karlsson samt representant från sponsorn Träffpunkt Idrott.

***


Kriterier Årets Sportjournalist

§ 1 Stiftare

Priset delas ut av Svenska Sportjounalistförbundet, nedan SSF.

§ 2 Jury

Juryn utses av SSF:s Styrelse. Följande grundkriterier gäller:

1) antal ledamöter ska totalt vara fem, av vilka en fungerar som ordförande
2) såväl kvinnor som män ska representeras
3) såväl skrivande journalistik, som etermedia ska representeras
4) varje ledamot äger en röst
5) ordförande röstar endast vid lika röstetal, då ordförandes röst fäller avgörandet.
Detta gäller vid varje röstning
6) ledamot får inte lägga ner sin röst
7) röstningen ska vara öppen och ske med handuppräckning
8) finalröstning ska genomföras mellan två kandidater
9) för att nå två kandidater ska juryn antingen:
a) enas om en av finalkandidaterna och rösta fram den andra
b) genomföra omgångsvisa röstningar till dess att två namn återstår
10) jurymötet ska genomföras årligen under november månad

§ 3 Mottagare

Mottagaren ska uppfylla följande grundkrav:

1) vara medlem SSF (uppdatering 2017: medlemmar i tidigare lokala sportjournalistklubbar tillhör sedan 31 maj 2017 SSF direkt)
2) vara verksam som journalist i etermedia; hit räknas också webb TV, poddar och annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i ljud och/eller bild till vilket räknas verk producerade som film, dokumentär eller faktaprogram samt kommentering av levande idrott och/eller
3) vara verksam som journalist i skriftlig form; hit räknas åtminstone, men inte endast, tidningar, bloggar, sociala medier, redigering, layout och feature samt annan uttrycksform för journalistisk verksamhet i bild
4) inte fällts i Pressens Opinionsnämnd eller Granskningsnämnden för radio- och TV under det kalenderår vilket priset avser.
5) inte erhållit priset tidigare

§ 4 Kriterier

Juryn ska ta hänsyn till följande ingångsvärden:

1) mottagaren ska i sin yrkesverksamhet främjat sportjournalisternas och sportjournalistikens anseende
2) mottagaren ska genom sitt agerande i tal och/eller skrift och/eller bild markera journalistens oberoende och integritet
3) insatserna ska innehålla en dokumenterad briljans, genom avtryck i till allmänheten spriden media

§ 5 Pris

Mottagaren erhåller ett diplom med juryns motivering samt eventuellt, efter beslut av SSF, ett tillhörande penningpris.

§ 6 Ej mottaget pris

I händelse av att mottagaren inte accepterar priset ska detta meddelas. Ny pristagare utses ej.

//SSF