Ja till sammanslagning – SSF tar klivet in i ny tid

Ja till sammanslagning – SSF tar klivet in i ny tid

Svenska Sportjournalistförbundet har tagit klivet in i en ny tid.
Efter onsdagens årsmöte i Stockholm står det klart att Sportjournalisternas Klubb Stockholm och övriga lokala klubbar går upp i SSF i en gemensam, central, organisation.
Samtidigt klubbades en riktningsförändring, som innebär större fokus på dagens aktiva sportjournalister, igenom.

Delar av nya SSF-styrelsen: Ulf Niklasson, Lena Sundqvist, Lars Folkesson, Lisa Edwinsson, Jenny Modin och Mats Olsson. Foto: Malin Christoffersson
Delar av nya SSF-styrelsen: Ulf Niklasson, Lena Sundqvist, Lars Folkesson, Lisa Edwinsson, Jenny Modin och Mats Olsson.
Foto: Malin Christoffersson

Arbetet med en omorganisering av Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) har pågått under flera års tid. Inför SSF:s ordinarie årsmöte på onsdagen och Sportjournalisternas Klubb Stockholms (SKS) extra årsmöte samma dag hade de båda styrelserna lagt ett stadgeförslag som innebar sammanslagning och nyorganisation.
Redan i julas röstade SKS ett första ja till förändringen.
Nu antogs förslaget, med vissa mindre ändringar, på båda mötena, vilket innebär att samtliga lokala sportjournlalistklubbar går upp i SSF i en gemensam – central – organisation.
– Jag är övertygad om att det här är rätt väg för framtiden, säger SSF:s ordförande Lisa Edwinsson, som valdes om på ett år, om nyorganisationen.
– Tillsammans kan vi bli en starkare och tydligare röst, såväl gentemot våra medlemmar som mot idrottens aktörer. Svenska Sportjournalistförbundet ska vara den självklara motparten i förhandlingar med klubbar, idrottsförbund eller arenaägare. Vi vill ta större plats i debatten och fortsätta arbeta med bland annat säkerhetsfrågor.
Omorganisationen innebär att samtliga medlemmar samlas under gemensam flagg.
I en riktningsförändring vänder sig Svenska Sportjournalistförbundet från och med onsdagen på ett tydligare och mer uttalat sätt till dagens aktiva sportjournalister – i frågor om arbetsförhållanden, säkerhet, seminarier, stipendier och samhörighet.
***
De lokala sportjournalistklubbarna ute i landet har på många håll fört en slumrande tillvaro. Från att tidigare ha varit 14 stycken var endast Stockholm, Västerbotten, Södermanland och Småland representerade på onsdagens SSF-årsmöte.
– Förenings-Sverige och branschen har förändrats, säger Lisa Edwinsson.
– I dag tror vi att en samlad organisation är en starkare organisation.
SKS avgående ordförande Jenny Modin, som nu går in i styrelsen i den nya organisationen, tillägger:
– Jag är stolt och glad att SKS som klubb har tagit flera steg i rätt riktning de senaste åren.
– Det var långt ifrån självklart med existensberättigande med tidigare verksamhet. Det känns som helt rätt och enda vägen att gå upp i SSF. Tillsammans blir vi starkare och en organisation i tiden.
***
I den nya organisationen försvinner systemet med lokala ombud. I stället har samtliga medlemmar sitt medlemskap direkt i SSF och på årsmöten gäller en medlem, en röst.
Alla hederstitlar och så kallade ständiga medlemskap slopas då bara två typer av medlemskap gäller: Aktiva och passiva medlemmar.
Aktiva medlemmar är journalister som i dag verkar inom sportjournalistiken. Passiva medlemmar är exempelvis tidigare sportjournalister som i dag är pensionärer eller journalister som blev medlemmar som aktiva sportjournalister men i dag arbetar inom andra delar av branschen. Förmåner och årsavgift skiljer sig åt mellan kategorierna.
– Förändring är viktigt för att bli en organisation för 2017, säger Jenny Modin.
– De senaste fem till tio åren har det gått oerhört snabbt i vår bransch. Samtidigt ska historia och tradition inte glömmas bort.
***
De nyantagna stadgarna publiceras här på hemsidan.
Vi återkommer med mer info och kommer de närmaste veckorna att kontakta de lokala klubbarna för smidigast möjliga övergång.
***

Här är SSF:s nya styrelse
Ordförande
Lisa Edwinsson, Dagens Nyheter (mandat går ut 2018)
Ledamöter
Ulf Niklasson, Göteborgs-Posten (2018)
Carl Sandin, Bildbyrån (2018)
Daniel Rooth, Helsingborgs Dagblad (2018)
Lena Sundqvist, TV4/CMore (2018)
Frederic Pavlidis, frilans (2018)
Jenny Modin, SVT (2019)
Lars Folkesson, Norrländska Socialdemokraten (2019)
Nicolinn Nilsson, Expressen (2019)
Erik Karlsson, Aftonbladet (2019)
Mats Olsson, frilans (2019)
Suppleanter
Patrik Larson, Sveriges Radio (2018)
Alexander Lundholm, Sveriges Radio (2018)
***
Berndt Rosqvist och Bo Fuhrman, båda frilans, lämnar SSF:s styrelse efter många års engagemang och viktigt arbete. Båda kommer att tackas av vid ett senare tillfälle i höst.

//SSF