Så var SSF:s årsmöte – omval och info om polisutredning

Så var SSF:s årsmöte – omval och info om polisutredning

Torsdagen den 24 maj hölls Svenska Sportjournalistförbundets ordinarie årsmöte 2018.
Ordförande och samtliga styrelseledamöter med utgående mandat valdes om.
SSF redogjorde även för senaste nytt gällande förbundets ekonomiska situation.

Svenska Sportjournalistförbundets årsmöte 2018 hölls på Pressklubben i Stockholm.
Årsmötet var det första efter den stora omorganisationen i fjol, där samtliga lokala sportjournalistklubbar gick upp i SSF i en gemensam organisation.

SSF redogjorde för ett utmanande men händelserikt verksamhetsår. Mer om året i verksamhetsberättelsen – här.

Styrelsen berättade även om om den nuvarande ekonomiska situationen, och om utvecklingen efter höstens polisanmälan.

Det var i september som SSF-styrelsen, i enighet, polisanmälde en tidigare styrelseledamot efter misstankar om ekonomiska oegentligheter. En förundersökning har startats och pågår. Ärendet rubriceras av polisen som grov förskingring.

***

SSF:s organisation 2018-19

Lisa Edwinsson valdes om som ordförande på ett år.
Omval blev det även på samtliga ordinarie styrelseledamöter med utgående mandat (halva styrelsen), dessa på två år: Ulf Niklasson, Carl Sandin, Daniel Rooth, Lena Sundqvist och Frederic Pavlidis.

Patrik Larson valdes om som styrelsesuppleant på ett år. Däremot tackade Alexander Lundholm för sig på samma position och tackades av. Ny suppleant är Louv Brattgård.

Den nya styrelsen hade sitt konstituerande möte direkt efter årsmötet. Rollfördelningen under året blir samma som tidigare:

Ordförande
Lisa Edwinsson, Dagens Nyheter (mandat går ut 2019)
Vice ordföranden
Jenny Modin, SVT (2019)
Ulf Niklasson, Göteborgs-Posten (2020)
Sekreterare
Mats Olsson, frilans (2019)
Kassör
Lars Folkesson, Bildbyrån (2019)
Ledamöter
Nicolinn Törnmalm, Expressen (2019)
Erik Karlsson, Aftonbladet (2019)
Carl Sandin, Bildbyrån (2020)
Daniel Rooth, Helsingborgs Dagblad (2020)
Lena Sundqvist, TV4/CMore (2020)
Frederic Pavlidis, frilans (2020)
Suppleanter
Patrik Larson, Sveriges Radio (2019)
Louv Brattgård, SVT (2019)

***

Örjan Westberg fortsätter som revisor, ihop med Daniel Nestor (nyval). Tord Källström (nyval) valdes som revisorsuppleant. Samtliga på ett år.

I valberedningen blev det inga förändringar. Håkan Svensson (sammankallande), Lars Granqvist och Anna Blomqvist valdes om på ett år.

//SSF