SSF, SJF och PFK i gemensamt uttalande: ”Oacceptabelt att sportjournalister attackeras på sin arbetsplats”

SSF, SJF och PFK i gemensamt uttalande: ”Oacceptabelt att sportjournalister attackeras på sin arbetsplats”

Svenska Sportjournalistförbundet, Journalistförbundet och Pressfotografernas Klubb Sverige gör i dag, måndag, ett gemensamt uttalande om den senaste incidenten på Tele2 arena.

Foto: Bildbyrån

Oacceptabelt att sportjournalister attackeras på sin arbetsplats

Igår fick en pressfotograf en stol kastad i huvudet. Han började blöda från huvudet och fick sjukvård på plats. Händelsen inträffade på pressfotografens arbetsplats, Tele 2 arena, där han var på uppdrag under ett fotbollsderby.

Gårdagens händelse är helt oacceptabel. Arenorna är journalisternas arbetsplats. Arbetande press måste kunna känna sig säker och trygg i sin arbetsmiljö. Det gäller allt ifrån risk för pyroteknik och stök nere vid planen, till tillgången till parkeringsplatser, avspärrningar och vakter kring pressläktaren.

Pressfotograferna är de mest utsatta. De har fullt fokus på planen och har svårt att tillräckligt snabbt vidta steg för att skydda sig, eftersom de inte ser läktaren.
Svenska Sportjournalistförbundet har i flera år fört säkerhetsdiskussioner med såväl 08-klubbarna som andra allsvenska klubbar och aktörer ute i landet.

Just på Tele2 Arena har det skett ett antal incidenter, och vi har vid flertalet tillfällen påpekat säkerhetsbrister. Denna händelse gick att förutse.

En del förbättringar för pressen har gjorts, men diskussionen måste fortsätta för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten.
Medieföretagen har tidigare agerat för att sätta press på arrangörerna, vilket är bra och något som vi gärna fortsätter göra tillsammans med dem. Men arbetsgivarna och uppdragsgivarna måste också arbeta intensivare med att ta sitt ansvar för att skapa bättre säkerhetsrutiner och en trygg arbetsmiljö, både för sina anställda och de personer som skickas ut på frilansuppdrag.
Det största ansvaret ligger dock hos arrangörerna vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. På många håll i landet tas frågor om journalisters arbetsmiljö och säkerhet inte på tillräckligt allvar.

Efter gårdagens händelse har vi därför kontaktat Hammarby, Djurgården, AIK, arenaägaren för Tele2 Arena och Svensk Elitfotboll och bett om ett nytt möte.

Nu måste det tas krafttag för att landets idrottsarenor ska bli säkra arbetsplatser även för journalister.

Lisa Edwinsson, ordförande Svenska Sportjournalistförbundet
Rickard Nilsson, vice ordförande Pressfotografernas Klubb Sverige
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet


LÄS MER: SSF:s arbete kring säkerhet och arbetsmiljö på arenorna