SSF:s verksamhetsberättelse 2018–19

SSF:s verksamhetsberättelse 2018–19

Debatter, seminarier samt hyllade stipendiater och pristagare. Dessutom flera säkerhetsmöten med klubbar och förbund, och ett avslutat polisärende.
Här är Svenska Sportjournalistförbundets verksamhetsberättelse 2018–19.

I april bjöd SSF in till ett spännande seminarium om grävande sportjournalistik på Grand Hotel i Stockholm.

ORGANISATION
Ordförande
Lisa Edwinsson, Dagens Nyheter (mandat går ut 2019)
Vice ordföranden
Jenny Modin, SVT (2019)
Ulf Niklasson, Göteborgs-Posten (2020)
Sekreterare
Mats Olsson, frilans (2019)
Kassör
Lars Folkesson, Bildbyrån (2019)
Ledamöter
Nicolinn Törnmalm, Expressen (2019)
Erik Karlsson, Aftonbladet (2019)
Carl Sandin, Bildbyrån (2020)
Daniel Rooth, Helsingborgs Dagblad (2020)
Lena Sundqvist, TV4/CMore (2020)
Frederic Pavlidis, frilans (2020)
Suppleant
Patrik Larson, Sveriges Radio (2019)

Revisorer
Örjan Westberg, Stockholm (2019)
Daniel Nestor, Vimmerby (2019)
Tord Källström, Stockholm (suppleant, 2019)

Valberedning
Håkan Svensson, Luleå (2019) – sammankallande
Anna Blomqvist, Stockholm (2019)
Lars Granqvist, Stockholm (2019)

***
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen:
* 24 maj, Pressklubben i Stockholm (konstituerande möte efter årsmötet)
* 12 september, Bildbyråns lokaler i Stockholm
* 20 november, Svenska Spels lokaler i Solna
* 15 januari, Bildbyråns lokaler i Stockholm
* 27 mars, Bildbyråns lokaler i Stockholm
* 6 maj, Scandic Grand i Stockholm (förberedande möte inför nordisk kongress och årsmöte)

***
ÅRSMÖTET
Årsmötet 2018 hölls den 24 maj på Pressklubben i Stockholm. Årsmötet 2019 hålls den 3 juni, också på Pressklubben.

***
RIKTNINGSFÖRÄNDRINGEN
Fortsatt fokus har legat på den riktningsförändring och omorganisation som klubbades igenom på årsmötet 2017. Det handlar om att bli en organisation i tiden, för dagens aktiva sportjournalister, och om att lyfta frågor som är relevanta i branschen i dag – som säkerhet, arbetsförhållanden och utökad seminarieverksamhet.
Målet har varit att synas mer i debatten – vilket vi har gjort.
Under året har vi på ett ännu bättre sätt än tidigare lyckats nå ut till dagens sportjournalister, vilket inte minst har synts i antalet nya medlemsansökningar.
Samtidigt har vårt arbete fått allt större spridning i sociala medier.
Under året har SSF haft ett samarbete med Publicistklubben samt anordnat ett seminarium om grävande journalistik. Vi har haft flera säkerhetsmöten med Svenska fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll och andra tunga aktörer – och såväl våra stipendier som utmärkelsen Årets sportjournalist har fått större genomslag än någonsin.

***
MEDLEMMAR
Under det gångna verksamhetsåret har vi haft en fortsatt positiv trend när det gäller ökningen av antalet medlemmar i SSF, vilket är kopplat till att kollegor vill ta del av det utbud som SSF har erbjudit under året i form av stipendier, seminarier och möjligheten att kunna söka ett AIPS-kort.

***
EKONOMI

SSF:s kassa
Arbetet med att bygga upp ekonomin efter förskingringen, som upptäcktes i september 2017 (se nedan), har fortsatt även under det gångna verksamhetsåret. Rutinerna som infördes i samband med detta har fungerat bra, och SSF:s styrelse har därför kunna fortsätta bygga upp en god ekonomi som är i balans. De största intäkterna kommer från medlemsavgifter och AIPS-kort, och eftersom de två punkterna har ökat även under det gångna verksamhetsåret har även SSF:s kassa blivit större.

Avslutat polisärende
Den tidigare styrelseledamot i Svenska Sportjournalistförbundet, som nuvarande SSF-styrelse i enighet polisanmädle i september 2017 efter misstankar om ekonomiska oegentligheter, har via ett strafföreläggande dömts till villkorlig dom för grov förskingring och osant intygande, grovt brott.
Olovliga transaktioner mellan 2013 och 2017 har inneburit vinning för den tidigare styrelseledamoten och motsvarande skada för Svenska Sportjournalistförbundet, skriver åklagaren i sitt beslut.
Genom att godkänna ett strafföreläggande har personen erkänt brott och gått med på att betala ett skadestånd till Svenska Sportjournalistförbundet på 335 944 kronor jämte ränta enligt räntelagen paragraf 6.
Hen döms även till 80 dagsböter om 50 kronor per dag.
Strafföreläggandet ersätter åtal och rättegång och har samma verkan som en dom som inte kan överklagas.

Efter polisanmälan har den nya SSF-styrelsen infört nya rutiner kring redovisning och kontroll (se fjolårets verksamhetsberättelse) samt tagit extern hjälp från en redovisningskonsult för att säkerställa en mer modern organisation och ett säkrare kontrollsystem.

***
AIPS-KORT
AIPS-korten fortsätter att vara populära, och det inkommer nya ansökningar varje månad. Men precis som under fjolåret har styrelsen varit mer restriktiv med att utfärda kort, vilket också har inneburit att några ansökningar inte har godkänts. Detta i ett led att bidra till att endast behöriga personer ska kunna röra sig inom ackrediterade områden. Under verksamhetsåret har vi utfärdat 43 nya kort, vilket innebär att vi totalt har utfärdat 253 kort för perioden 2018/2019.

***

Säkerhetsmöte med Svenska fotbollförbundet, SEF, SSF, SJF, Pressfotografernas Klubb, TT, Bildbyrån och Ombrello.
SÄKERHET OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN
De herrallsvenska fotbollsarenorna och pressläktarna är fortfarande den största utmaningen säkerhetsmässigt för våra medlemmar. För såväl skrivande press som fotografer finns stora brister på flera håll i landet och efter flera allvarliga incidenter – i år och tidigare år – har möten med klubbar, förbund och arenaägare haft högsta prioritet hos SSF.
2017 enades SSF och 08-klubbarna om ett gemensamt ramverk kring säkerheten på arenorna (avspärrningar, vakter, riskbedömning, m.m).
Ändå sker fortfarande allvarliga incidenter.

I september fick en fotograf en stol kastad i huvudet och tvingads till sjukvård under ett fotbollsderby på Tele2 Arena.
SSF gick tidigt ut och fördömde händelsen. I ett gemensamt uttalande ihop med Pressfotografernas Klubb och Journalistförbundet konstaterade vi även att händelsen var oacceptabel, och satte press på klubbar och aktörer för åtgärder.
Agerandet resulterade i ett stormöte med den så kallade Säkerhetsgruppen (Svenska fotbollförbundets och SEF:s säkerhetsansvariga) där SSF, Journalistförbundet, Pressfotografernas Klubb, TT Nyhetsbyrån, Bildbyrån och bildbyrån Ombrello deltog.
Från SSF:s sida deltog ordföranden Lisa Edwinsson och vice ordföranden Jenny Modin.
Mötet var konstruktivt och flera förslag på åtgärder diskuterades. Bland annat särskilda ”skyddstak” för fotografer, ett gemensamt säkerhetsramverk för pressen för hela Sverige och vikten av bättre kontroll av presskort vid ackreditering.

I februari bjöd sedan Djurgården och Hammarby in till ett säkerhetsmöte om Tele2 Arena. SSF representerades där av Patrik Larson.
På mötet diskuterades både tidigare incidenter och lösningar samt bristen på pressparkering i området. SSF har lyft det senare som både en säkerhetsfråga och en fråga om att underlätta för arbetande press.
Vi fortsätter att ligga på i det ärendet.

Dialogen med klubbar och aktörer är bra – men det är viktigt att dialogen även leder till förändring och förbättringar.
Att öka förståelsen mellan olika parter är ett första steg.
I mars fick vi därför möjligheten att förklara och tydliggöra sportjournalistens utsatta roll på ett stort säkerhetsmöte med alla allsvenska klubbar och superettanklubbar på Lidingö.
Säkerhetsgruppen låg bakom inbjudan. Petter Nilsson, TT, och Nils-Petter Nilsson, Ombrello, förde där journalisternas och SSF:s talan.

***
ACKREDITERINGAR OCH SAMARBETE MED SVFF
Säkerhetsfrågan (se ovan) är den enskilt största frågan vad gäller nationell fotboll.
I övrigt har SSF en god kontakt med Svenska fotbollförbundet (SvFF), i fråga om bland annat ackrediteringar och arbetsförhållanden. Avstämningar om tveksamma ackrideringsansökningar till landskamper görs löpande.

***
MEDLEMSTRÄFFAR

Debatt i samarbete med Publicistklubben, 5 november
Sportjournalistförbundet höll i samarbete med Publicistklubben en debatt i ämnet: Landslagsspelare i fotboll vägrar svara på frågor.
Debatten anordnades den 5 november på Café Panorama, Kulturhuset i Stockholm, och frågeställningen var: Skadar detta sportjournalistiken, eller är det en naturlig väg att gå?

I panelen medverkade:
Olof Lundh, Fotbollskanalen/TV4
Noa Bachner, Expressen
Andreas Jansson, Svenska Fotbollsförbundet

Många medlemmar var på plats och debatten sändes även live på Publicistklubbens Facebook-sida. Debattledare var Karin Hübinette, vice ordförande Publicistklubben.
Hon avslutade den halvtimmes långa debatten med frågan till Svenska Fotbollförbundets representant: Kommer ni vid nästa pressträff (herrar fotboll) ge restriktioner om vilka frågor som får ställas?
Kommunikationschefen Andreas Jansson: Nej.
Karin Hübinette: Det får bli slutord.

Debattledare Karin Hübinette ihop med Andreas Jansson (SvFF), Olof Lundh (TV4/Fotbollskanalen) och Noa Bachner (Expressen) på scenen på Kulturhuset.

Grävseminarium 9 april
Under våren arrangerades en eftermiddag med tips och berättelser om grävande journalistik. Seminariet arrangerades helt i SSF:s regi, och hölls på Grand Hotel i Stockholm den 9 april. SSF:s båda förstaval som föreläsare för denna seminariedag tackade båda ja, vilket vi var väldigt glada för. Intressanta föreläsningar och en givande eftermiddag.
Östersunds-Postens prisade reporter Linda Hedenljung berättade om sin granskning av Östersunds Fotbollsklubb och dess tidigare ordförande Daniel Kindberg.
Johanna Bäckström-Lerneby, tidigare Stora Journalistprisetvinnare, Aftonbladet, gav handfasta råd om hur du gräver i sportens värld, där handlingar inte alltid är offentliga.
Runt 25 journalister från branschen inspirerades och tog del av Johanna och Lindas erfarenheter, råd och berättelser.

Inspirationsträff 4 december
Redan i fjol testade SSF ett nytt koncept för medlemsträffar – en ”inspriationsträff” – där tanken både var att medlemmar skulle få chans att umgås med varandra och samtidigt få lyssna till spännande föredrag.
Upplägget, med presentation av Årets Sportjournalist som höjdpunkt, blev lyckat. Därför gjorde vi detta verksamhetsår en repris. Denna gång den 4 december, på Café Operas bakficka The End i Stockholm.
SSF:s styrelse berättade kort om året som gått och vad som är på gång. Därefter berättade två SSF-stipendiater om sina spännande resor:
Piteå-Tidningens Per Sandberg om hur idrotten på Krim har påverkats av Rysslands annektering, CMore/TV4:s Lars Lindberg om hur det går till bakom kulisserna på några av USA:s största sport-tv-sändningar.
Vidare intervjuade SSF-styrelsens Lena Sundqvist – för kvällen konferencier – journaliststudenten Emma Holmsen på scenen. Emma Holmsen var Sveriges representant under så kallade Young Reporters Program på ungdoms-OS i Argentina (se nedan).
Kvällen avslutades med tillkännagivandet av Årets sportjournalist (se nedan).
Runt 30 medlemmar kom på inspirationsträffen.
SSF bjöd på snacks.

***
ÅRETS SPORTJOURNSALIST
Alexander Lundholm, Radiosporten, utsågs till Årets Sportjournalist i Sverige 2018 och mottog utmärkelsen av juryordföranden Lasse Granqvist i samband med inspirationsträffen i Stockholm i december.
Juryns motivering: ”Med en spänningsframkallande stämma fångas de dramatiska ögonblicken med journalistisk blick och känsla i såväl direktsända sammanhang som i de dramatiserade återblickarna.”

Utöver äran tilldelades Alexander 15 000 kronor.

I juryn ingick juryordföranden Lasse Granqvist, Jenny Modin (SSF), Ulf Niklasson (SSF), Erik Karlsson (SSF) och Lisa Edwinsson (SSF).
Sponsor för priset är SSF:s samarbetspartner Träffpunkt Idrott.

Alexander Lundholm, Radiosporten, blev
Årets sportjournalist 2018.

***
INTERNATIONELL VERKSAMHET
SSF och flera andra länder har tidigare starkt kritiserat huvudorganisationen AIPS på flera plan.
Inte minst vad gäller valet av mer eller mindre odemokratiska värdländer för de så kallade AIPS-kongresserna samt upplägget under dessa kongresser.
Kritiken har gett effekt. I fjol flyttades en kritiserad kongress från Turkiet till Bryssel, och i år hölls kongressen i Lausanne.

SSF har i år valt att ha störst fokus på hemmaplan, men vice ordföranden Ulf Niklasson deltog i AIPS-kongressen i januari för att fortsatt värna om det nordiska samarbetet och om samarbetet med länder som Frankrike, Belgien, Nederländerna och Schweiz.

AIPS-kongress i Lausanne 21-24 januari
I en positiv bemärkelse var upplägget under kongressen mer småskaligt än tidigare år.
Kongressen inleddes på ett intressant sätt då en journalist från Ghana, som inte ville visa sitt ansikte, pratade om hur han jobbat med dold kamera. Därefter var många föreläsningar – precis som tidigare år – mindre relevanta, men de informella mötena med olika nationsförbund mellan programpunkterna var desto mer givande.

Ulf Niklasson deltog för SSF:s räkning och hade flera intressanta diskussioner med bland annat våra nordiska grannländer.
Vikten av att få in en nordisk representant i AIPS huvudstyrelse eller AIPS Europastyrelse diskuterades.
Vi skulle därmed få större insyn och på ett bättre sätt kunna påverka på det internationella planet.
Detta blir en fråga att ta med sig in i nästa verksamhetsår. Den kommer dessutom att diskuteras på den nordiska kongressen redan nu i maj (se nedan).

Nordisk kongress i Stockholm 6-7 maj
Vartannat år har de nordiska sportojurnalistförbunden samlats för en gemensam kongress. Värdskapet cirkulerar, och 2019 har det i många år varit tänkt att Sverige ska stå för konstnaderna.
När den grova förskingringen inom SSF upptäcktes 2017 kom de nordiska förbunden dock överens om att upplägget i år (och kanske även i framtiden) blir mer småskaligt.
SSF bjuder enbart representanterna (två från varje land, vilket är färre än tidigare) på den avslutande middagen. I övrigt står varje nationsförbund för resor, boende och mat.
Kongressen anordnas 6-7 maj i Stockholm.

Temat för dagarna är framtidens sportjournalistik. Programmet innehåller förutom en ren mötesdel studiebesök på Expressen och DN för föreläsningar om tv-satsningar och mätbar sportjournalistik. Dessutom blir det en paneldiskussion med företrädare för ”nya” OS-sporter och e-sport.

Young Reporters Program
Young Reporters Program innebär en chans för unga sportjournalister från hela världen att få bevaka och rapportera från mästerskap – och samtidigt få utbildning av mentorer.
Programmen har de senaste åren arrangeras av allt från AIPS till Uefa och IOK – och i Sverige har de, via SSF, blivit en etablerad och populär möjlighet för unga sportjournalister att skaffa sig erfarenhet.
I september 2018 fick Emma Holmsen, 23-årig journaliststudent från Göteborg, chansen att åka till ungdoms-OS i Argentina där ett Young Reporters Program arrangerades av IOK.
SSF hade inför detta hjälpt till med ansökningsförfarande och urvalsprocess på uppdrag av SOK.
Upplevelsen blev lyckad och Emma har rapporterat om sina erfarenheter på SSF:s hemsida.

Intensivt arbete med tv, text, foto och sociala medier. Emma Holmsen på Young Reporters Program.

***
HEMSIDAN OCH SOCIALA MEDIER
Sportjournalisterna.se har lyckligtvis klarat sig ifrån de hackerattacker som drabbade oss för ett par år sedan.
Hemsidan, i kombination med sociala medier, är i dag vår tydligaste informationskanal och antalet följare växer för varje år.
På Twitter har antalet följare ökat från 581 den 16 april 2018 till 631 den 2 maj 2019. På Facebook från 434 till 457.
De mest populära och delade inläggen var inläggen om årets stipendiater, årets sportjournalist, samt inbjudan till debatten på Publicistklubben och till grävseminariet.

***
STIPENDIEVERKSAMHET
Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel delar sedan 1970-talet ut stipendier till sportjournalister. Syftet är att utveckla svensk sportjournalistik.
Vi hade i år flertalet högkvalitativa ansökningar och det var ett tufft jobb att utse vinnarna av Lars-Gunnar Björklunds stipendium.
Vi fastnade den här gången för två vinnare: Kajsa Kalméus och Rebecca Candevi, som båda var på plats på Idrottsgalan i Globen den 21 januari 2019 och mottog priset på vardera 30 000 kronor.

* Kajsa Kalméus, frilans, ska besöka The Players Tribune, en plattform där idrottare når fram till sina fans mer direkt. Är detta den nya typen av sportjournalistik? Kommer den till Sverige och vad ställs man inför för journalistiska dilemman? Det är några av frågorna som Kajsa har med sig in i sitt arbete.

* Rebecca Carnevi, Corren, ska ta reda på hur de stora europeiska fotbollsklubbarna jobbar för att öka intresset för damerna. Hon ska besöka några storklubbar, ta reda på hur de är organiserade och hur de arbetar. Rebecca ställer sig också frågan: hur ska damallsvenskan kunna hänga på i den ökande konkurrensen?

SSF har också delat ut mindre stipendier till följande sportjournalister:
* Lisa Skeppstedt, Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan: Tilldelas 20 000 kronor för att åka till kroatiska Vukovar där krigets spänningar sitter kvar och försöka beskriva vilken roll idrotten har i detta.
* Karl Sundström, Västerbottens-Kuriren/Folkbladet: Får 20 000 kronor för att åka till Indien och skildra hur MeToo har förändrat förutsättningarna för framför allt alla idrottande kvinnor.
* Jacob Sjölin, LT Södertälje/Mittmedia: Tilldelas 20 000 kronor för att åka till USA och studera The Athletic, en sajt som satsar på djupgående kvalitetsjournalistik och som finansieras enbart av prenumerationer.

Andreas Jerat och Ann-Charlotte Örtnäs har varit Svenska Spels representanter i stipendiearbetet. I SSF:s styrelse har Daniel Rooth och Lena Sundqvist fungerat som stipendieansvariga.

Rebecca Candevi och Kajsa Kalméus tog emot Lars-Gunnar Björklunds stipendium på Idrottsgalan.
Foto: Privat

* * *
Styrelsen, 2 maj 2019
Lisa Edwinsson, Ulf Niklasson, Jenny Modin, Lars Folkesson, Mats Olsson, Lena Sundqvist, Daniel Rooth, Carl Sandin, Frederic Pavlidis, Nicolinn Törnmalm, Erik Karlsson, Patrik Larson.